Kontrola BHP po feriach i wakacjach – obowiązki dyrektora szkoły

Data: 16-11-2012 r.

Dyrektor szkoły ma obowiązek przeprowadzić kontrolę BHP co najmniej raz w roku. Potwierdzeniem zrealizowania zadania są sporządzone dokumenty w szkole, których kopie należy przekazać organowi prowadzącemu szkołę.

Kontrola BHP w szkole musi być przeprowadzona przynajmniej raz w roku – oznacza to, że dyrektor szkoły nie jest zobowiązany do zorganizowania jej po zakończeniu ferii zimowych. Jest to zasadnicza zmiana w obowiązujących do 2009 roku przepisach o bezpieczeństwie i higienie w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Dyrektor szkoły sam decyduje czy po feriach konieczne jest przeprowadzenie kontroli warunków korzystania z obiektów szkolnych. Jeżeli kontrola ma miejsce – nie ma konieczności dostarczania protokołu z jej przeprowadzenia do organu prowadzącego. Trzeba jednak przechowywać tego typu dokumenty w szkole. Protokół pokontrolny przekazuje się organowi prowadzącemu raz do roku.

Obowiązki dyrektora szkoły związane z BHP po feriach

Obowiązki dyrektora szkoły obligują go do kontrolowania temperatury w szkole. W przypadku, gdy temperatura w pomieszczeniach spada poniżej 18°C dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu prowadzenia zajęć lekcyjnych. Ma obowiązek poinformować o tym organ prowadzący szkołę, a zajęcia muszą być zrealizowane w innym terminie. Z tego powodu większość kierowników placówek decyduje się na przeprowadzenie nieobowiązkowej kontroli w ostatnich dniach ferii zimowych. Pozwala to zyskać pewność, że zajęcia rozpoczną się bez zakłóceń, ponieważ w razie awarii istnieje możliwość usunięcia usterek odpowiednio wcześniej.

Kontrola po wakacjach – dokumenty w szkole z kopią do organu prowadzącego

Coroczną obowiązkową kontrolę BHP w szkole najlepiej jest przeprowadzić w czasie wakacji tuż przed ich zakończeniem. Wówczas dyrektor szkoły ma czas na powołanie zespołu do jej przeprowadzenia, nadzorowanie prac i zapoznanie się z dokumentacją pokontrolną.

 

Możliwe jest również usunięcie ewentualnych usterek jeszcze przed pojawieniem się w szkole uczniów.

Dyrektor szkoły musi pamiętać, by przekazać do organu prowadzącego kopię protokołu pokontrolnego, pozostawiając oryginalne dokumenty w szkole.

Podstawa prawna:

art. 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 139, poz. 1130),

art. 17 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

Opracowanie redakcyjne: Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29834 )
Array ( [docId] => 29834 )