„Chrońmy dzieci” – każdy dyrektor szkoły może przystąpić do programu

Data: 12-03-2015 r.

Celem programu „Chrońmy dzieci” jest ochrona dzieci przed przemocą ze strony dorosłych i rówieśników. Do uczestnictwa w programie placówkę zgłasza dyrektor szkoły, który wraz z nauczycielami będzie wdrażał standardy ochrony dzieci przed przemocą. Realizacja programu to wsparcie dla nauczycieli oraz rodziców, którzy są odpowiedzialni za przekazywanie dzieciom zasad bezpieczeństwa.

Program „Chrońmy dzieci” jest realizowany poprzez wdrażanie w placówkach standardów ochrony dzieci przed przemocą. Dyrektor szkoły wraz z radą pedagogiczną i rodzicami opracowują katalog działań służących ochronie dzieci. W katalogu tym przewiduje się zadania dla dyrektora szkoły, dla nauczycieli, a także uczniów i ich rodziców. W toku realizacji programu pod kierownictwom dyrektora szkoły należy wypracować m.in.:

  • procedury interwencji na wypadek podejrzenia krzywdzenia dziecka, które będą dla nauczycieli podstawową instrukcją postępowania,
  • zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku dziecka,
  • system informatyczny gwarantujący bezpieczny dostęp do Internetu,
  • określenie relacji na linii dziecko – pracownik szkoły – nie tylko dla nauczycieli, ale także pracowników administracyjnych,
  • program edukacyjny dla dzieci i rodziców, a także program szkoleń dla nauczycieli, na temat ochrony dzieci przed przemocą oraz reagowania na rozpoznane symptomy krzywdzenia dziecka

Uczestnictwo w programie „Chrońmy dzieci” umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego, że dyrektor szkoły podejmuje działania minimalizujące ryzyko wystąpienia przemocy wobec dzieci.

Standardy, których musi przestrzegać dyrektor szkoły

Standardy to zbiór zasad, dzięki przestrzeganiu których dyrektor szkoły tworzy bezpieczne i przyjazne środowisko pracy dla uczniów oraz dla nauczycieli. Dyrektor szkoły uczestniczący w programie „Chrońmy dzieci” będzie musiał zadbać m.in. o to, aby:

  • w szkole nie pracowały osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu uczniów,
  • wszyscy pracownicy wiedzieli, w jaki sposób rozpoznawać oznaki krzywdy wobec dziecka i jak podejmować interwencję w przypadku podejrzeń o stosowanie wobec dziecka przemocy,
  • uczniowie wiedzieli, jak unikać zagrożeń ze strony dorosłych oraz rówieśników (zarówno w świecie realnym, jak i w Internecie),
  • uczniowie wiedzieli, gdzie mogą szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
  • rodzice uczniów dowiadywali się, jak wychowywać dziecko bez przemocy oraz w jaki sposób przekazywać mu wiedzę o zasadach bezpieczeństwa.  

Przyznane certyfikaty będą odnawiane po przeprowadzeniu corocznej weryfikacji spełniania standardów. Baza szkół posiadających certyfikat będzie ogólnodostępna.

Dyrektor szkoły rejestruję placówkę przez Internet

Zgłoszenia placówki do uczestnictwa w programie dokonuje dyrektor szkoły za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.chronmydzieci.pl – zgłoszenie do programu umożliwi pobieranie ciekawych materiałów edukacyjnych dla nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców.

Źródło:

Komunikat MEN

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36711 )
Array ( [docId] => 36711 )

Array ( [docId] => 36711 )