Tylko dzieciom przewlekle chorym można podać leki w przedszkolu

Autor: Elżbieta Bukowiecka-Górny
Data: 04-03-2015 r.

Obowiązkiem dyrektora jest opracowanie procedur sprawowania opieki nad dzieckiem przewlekle chorym oraz kontraktu podawania takiemu przedszkolakowi leków. W innych przypadkach niż choroba przewlekła, podawanie leków dzieciom w placówce nie jest dopuszczalne.

Obowiązujące przepisy prawa nie wykluczają możliwości uczęszczania do przedszkola dzieci przewlekle chorych i niepełnosprawnych. Zapewnienie dzieciom przewlekle chorym odpowiednich warunków podczas pobytu w przedszkolu, jest obowiązkiem dyrektora (art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty).

Zaangażowanie wszystkich pracowników w pomoc choremu dziecku oraz współpraca z jego rodzicami/ prawnymi opiekunami w tym zakresie gwarantuje przedszkolakowi prawo do realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w integracji z rówieśnikami. Dzieci przewlekle chore zazwyczaj wymagają specjalistycznej opieki, a także podawania leków.

Dyrektor i nauczyciel nie są zobowiązani do udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie zlecenia lekarskiego. Mogą jednak w ramach umowy z rodzicami oraz poprzez określenie zakresu czynności pracownikom, przeszkolenie personelu, czy też zatrudnienie odpowiednio przeszkolonych pracowników zgodzić się na podawanie leków dzieciom przewlekle chorym. Żadnych innych leków dzieciom zdrowym w przedszkolu nie podaje się, nawet na życzenie rodziców.

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia – departament matki i dziecka

W odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków w szkole, rodzice dziecka (przed przyjęciem go do placówki) zobowiązani są do przedłożenia informacji: na jaką chorobę dziecko choruje oraz jakie leki na zlecenie lekarza zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania). Konieczne jest również dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia pielęgniarce do podawania dziecku leków.

W czasie nieobecności pielęgniarki w placówce oświatowej – w sytuacji, gdy stan zdrowia dziecka wymaga podania leku lub wykonania innych czynności – czynności te mogą wykonywać również inne osoby, jeżeli odbyły przeszkolenie w tym zakresie. Osoby przyjmujące zadanie muszą wyrazić na to zgodę, zaś posiadanie wykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym. Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły i zobowiązanie do sprawowania opieki winny mieć formę umowy pomiędzy rodzicami dziecka przewlekle chorego a pracownikiem szkoły (Stanowisko z 4 maja 2010 r.).

Elżbieta Bukowiecka-Górny, dyrektor publicznego przedszkola

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36661 )
Array ( [docId] => 36661 )

Array ( [docId] => 36661 )