Dyrektor nie ma obowiązku zorganizować parkingu przed szkołą

Autor: Bożena Winczewska
Data: 14-08-2014 r.

Przepisy nie nakładają na szkołę obowiązku zapewniania rodzicom miejsc parkingowych w obrębie szkoły. Dyrektor szkoły odpowiada za to za zapewnienie bezpiecznych warunków na terenie wokół szkoły.

Zadaniem dyrektora szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, w tym wyznaczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób umożliwiających bezpośrednie wyjście na jezdnię.

Rodzice przywożący dzieci do szkoły i przyjeżdżający po nie po zakończonych zajęciach, jako osoby kierujące pojazdami, powinni stosować się do przepisów Prawa o ruchu drogowym. Podobne obowiązki mają nauczyciele dojeżdżający do szkoły swoimi samochodami. Zgodnie z przepisami zabrania się zatrzymania pojazdu m. in.:

  • na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem,

  • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy,

  • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu,

  • w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Uczniowie pozostający pod opieką szkoły nie powinni wychodzić poza jej teren bez opieki nauczycieli. Zarówno podczas zajęć jak i w czasie przerw w zajęciach nie mogą oni pozostawać bez nadzoru upoważnionych do tego osób. Po zakończonych zajęciach szkoła przekazuje uczniów pod opiekę rodzicom i od tej pory oni odpowiedzialni są za ich bezpieczeństwo.

Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35516 )
Array ( [docId] => 35516 )

Array ( [docId] => 35516 )