Dyrektor prowadzi dokumentację bhp pracowników szkoły

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 23-01-2015 r.

Pracodawca zakłada i prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe. Ma również obowiązek prowadzić dokumentację bhp dla pracowników szkoły, ale prawo nie nakłada na niego obowiązku prowadzenia osobnej teczki dla tych druków.

Pracodawca jest zobowiązany prowadzić teczki akt osobowych dla każdego pracownika. W aktach tych powinny znajdować się również dokumenty dotyczące bhp, w tym:

 
  • pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z przepisami bhp,

  • zaświadczenie lekarskie o przeprowadzeniu profilaktycznych badań lekarskich,

  • zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • opis zagrożeń na poszczególnych stanowiskach prac,

  • protokół powypadkowy,

  • karta wypadku w drodze do pracy i z pracy,

  • instrukcje bhp.

Pracodawca nie ma obowiązku zakładania i prowadzenia odrębnej teczki bhp. Niektóre wydawnictwa oferują teczki specjalisty bhp, w których znajdują się wzory różnych dokumentów związanych z bhp. Nie ma jednak prawnego obowiązku prowadzenie takiej teczki.

Ponadto pracodawca jest zobowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

  1. zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,

  2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń, o których mowa w pkt 1,

  3. pracownikach wyznaczonych do:

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36433 )
Array ( [docId] => 36433 )