Dyrektor przedszkola kontroluje, kto odbiera dziecko

Data: 09-12-2014 r.

Zasady na podstawie których nauczyciele oraz dyrektor przedszkola zgadzają się na odbiór dziecka przez rodziców lub inne osoby muszą być dookreślone w dokumentacji. Dyrektor przedszkola nie ma kompetencji rozstrzygania o możliwości odebrania dziecka przez upoważnionego opiekuna.

Dyrektor przedszkola nie potrzebuje oświadczenia wyrażającego zgodę na odbiór dziecka z placówki przez jedno z rodziców, ponieważ takie uprawnienie przyznaje im Kodeks rodzinny. Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku prawomocnego orzeczenia sądu o tym, że opiekę nad dzieckiem sprawuje jeden z rodziców – w takim przypadku konieczne jest poinformowanie pracowników przedszkola które z nich i kiedy może je odebrać. Wiadomość o tym, kto danego dnia zgłosi się po dziecko powinna być dostępna dla nauczycieli. Jeżeli nastąpi zmiana planów i po dziecko zgłosi się drugi rodzic, nauczyciele powinni zostać o tym poinformowani.

Dyrektor przedszkola może odmówić zabronić placówki przez dziecko

 

Jeżeli jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo jest ona ograniczona, to dyrektor przedszkola nie wyrazi zgodę, aby zostało odebrane z placówki przez tego rodzica. Należy zauważyć, że  taka sytuacja nie jest możliwa, jeżeli sąd nie orzekł odebrania albo ograniczenia władzy rodzicielskiej, nawet jeżeli rodzice dziecka nie są już małżeństwem i tylko jedno z nich sprawuje nad nim opiekę (art. 97 i 98 § 1 Kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Upoważnienie do odbioru dziecka

Rodzice mają prawo do upoważnienia osoby trzeciej, aby odebrała dziecko z placówki – treść upoważnienia powinna wyraźnie wskazywać konkretną osobę i być znana dla nauczycieli oraz dyrektora przedszkola. Dla nauczycieli szczególnie ważna jest informacja o tym, kto danego dnia zgłosi się po dziecko. Warto pamiętać, że dyrektor przedszkola wyrazi zgodę na odbiór dziecka również wtedy, kiedy upoważnienie zostało wydane przez jednego z rodziców.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36159 )
Array ( [docId] => 36159 )