Przedszkole ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni

Data: 01-12-2014 r.

Zarówno wywieszone ogłoszenie, jak i zapisy w regulaminie przedszkola stwierdzające, że za rzeczy pozostawione w szatni w czasie zajęć przedszkole nie odpowiada, nie mają żadnej mocy prawnej. Nie zwalniają one z odpowiedzialności dyrektora placówki.

Umowa przechowania nie wymaga formy pisemnej. W praktyce do jej zawarcia najczęściej dochodzi w sposób dorozumiany. Zawarcie tego rodzaju umowy może też wynikać z przymusu oddania rzeczy, ubrań na przechowanie, co zazwyczaj ma miejsce w przedszkolu. Na podstawie tej umowy placówka zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz oddaną na przechowanie.

Nawet w przypadku, gdy przedszkole zatrudnia zewnętrzną firmę ochroniarską, to dyrektor placówki odpowiada za szkodę powstałą na skutek zaginięcia przechowywanych w szatni rzeczy. W takiej sytuacji dyrektor ma dwie możliwości:

  1. może zaakceptować roszczenie we wskazanej przez poszkodowanego wysokości lub

  2. odrzucić je i czekać na ewentualne powództwo cywilne ze strony osoby poszkodowanej.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku przegrania sprawy w sądzie przedszkole zostanie dodatkowo obciążone kosztami procesowymi.

Wątpliwości może budzić kwestia, czy przedszkole ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szatni poza czasem zajęć, a także za rzeczy pozostawione przez użytkowników przez przypadek. W obu tych przypadkach nie dochodzi do zawarcia nawet dorozumianej umowy przechowania. Przedszkole nie ma bowiem świadomości pozostawienia przez użytkownika rzeczy w szatni, a tym samym nie wyraża zgody na ich przechowanie. Dlatego też w takiej sytuacji placówka nie będzie ponosiła odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zaginięciem pozostawionych rzeczy.

Opisane zasady obowiązują także w przedszkolach niepublicznych.

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36130 )
Array ( [docId] => 36130 )

Array ( [docId] => 36130 )