Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiada osoba opiekująca się nim

Data: 01-12-2014 r.

Po przekroczeniu progu sali i przekazaniu dziecka pod opiekę nauczyciela to przedszkole zobowiązane jest do nadzoru nad wychowankiem. Jeśli dziecko podczas pobytu w placówce wyrządzi szkodę fizyczną innej osobie lub szkodę w mieniu, odpowiedzialność ponoszą pracownicy przedszkola.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym dziecko do chwili ukończenia 13. roku życia nie ponosi winy za wyrządzone przez siebie szkody, odpowiada za nie osoba, która w tym czasie sprawuje opiekę nad małoletnim. W związku z tym nie zawsze odpowiedzialnym za szkodę wyrządzoną przez dziecko będą rodzice lub opiekunowie prawni. Może ją ponieść osoba nadzorująca dziecko, tj. nauczyciel, a tak naprawdę w jego imieniu placówka.

 

Po przekroczeniu progu sali przedszkolnej i przekazaniu dziecka pod opiekę nauczyciela to przedszkole (co wynika z ustawy, choć może też wynikać z umowy – w odniesieniu do przedszkoli niepublicznych) zobowiązane jest do nadzoru nad dzieckiem. Jeśli dziecko podczas pobytu w przedszkolu wyrządzi szkodę w mieniu należącym do przedszkola, odpowiedzialność ponoszą pracownicy placówki. W związku z tym oczywiste jest, że nie można egzekwować od rodziców dziecka ponoszenia kosztów zepsutej pomocy dydaktycznej, zniszczonej zabawki, wybitej szyby czy naprawienia szkód wyrządzonych innym dzieciom lub dorosłym. Ewentualne dochodzenie i egzekwowanie świadczeń przez przedszkole nie ma podstawy prawnej.

Gdy powodem powstałej szkody, wypadku okazuje się brak opieki ze strony nauczyciela lub fakt, że nauczyciel nie uczynił wszystkiego, by zdarzeniu zapobiec, poszkodowany rodzic może dochodzić od przedszkola odszkodowania.

Zasady i obowiązujące wymogi w przedszkolach niepublicznych są takie same jak w przypadku przedszkoli publicznych.

Benigna Pietrusewicz, dyrektor przedszkola, członek OSKKO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36129 )
Array ( [docId] => 36129 )