Dyrektor szkoły decyduje o częstotliwości szkoleń z pierwszej pomocy

Autor: Bożena Winczewska
Data: 16-04-2014 r.

Każdy kto dowiedział się o wypadku ucznia, ma obowiązek udzielić mu pierwszej pomocy. Przepisy nie określają jednak częstotliwości szkoleń nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Decyduje o tym dyrektor szkoły.

W ramowych programach obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie musi przechodzić każdy pracownik wstępnie i okresowo znajdują się jednak tylko elementy pierwszej pomocy.

W pierwszej kolejności dyrektor powinien zapewnić szkolenie w szczególności nauczycielom prowadzącym zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia w warsztatach i laboratoriach. Są to zajęcia podczas, których ryzyko wypadku jest największe.

Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy należy do zadań dyrektora szkoły. Przepisy nie określają ich częstotliwości. Rozsądne wydaje się jednak ponawianie szkoleń, tak by nauczyciel przypomniał sobie zasady postępowania w nagłych wypadkach lub zdobył nowe umiejętności. Termin kolejnego szkolenia może wyznaczyć dyrektor szkoły w uzgodnieniu z nauczycielami. W wykonywaniu swoich zadań, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę dyrektor powinien współpracować z radą pedagogiczną.

Niektóre instytucje organizujące szkolenia podają na wydawanych zaświadczeniach do kiedy zachowuje ono swoją ważność. Jednak data nie ma uzasadnienia prawnego i mocy wiążącej.

Bożena Winczewska, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34677 )
Array ( [docId] => 34677 )

Array ( [docId] => 34677 )