W apteczce nie przechowuje się żadnych leków

Autor: Wanda Pakulniewicz
Data: 02-04-2014 r.

Apteczka pierwszej pomocy nie powinna zawierać żadnych leków, w tym nawet przeciwbólowych, czy płynów dezynfekcyjnych. Apteczka powinna zawierać środki opatrunkowe. Nauczyciele nie podają leków uczniom – poza koniecznością podawania leków uczniom przewlekle chorym.

Najistotniejsze dla rozstrzygnięcia kwestii, czy uczniowi w szkole można podawać leki jest stanowisko Ministra Zdrowia (Departament Matki i Dziecka) z 4 maja 2010 r. w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez pielęgniarki szkolne i nauczycieli w szkole oraz przedszkolu, w którym wyróżnia się trzy sytuacje szkolne i sposoby postępowania w każdej z nich:

stany nagłe - gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, wówczas nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie, obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych;
inne problemy zdrowotne zgłaszane przez uczniów - gdy uczeń zgłasza wystąpienie problemu zdrowotnego (np. dolegliwości bólowych), pielęgniarka po rozmowie z uczniem zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, z zaleceniem konieczności odbycia konsultacji lekarskiej. W sytuacji nieobecności pielęgniarki, do podjęcia powyższych działań zobowiązany jest dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba;
podawanie leków uczniom z chorobą przewlekłą - w odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu w szkole leków zleconych przez lekarza - w ściśle określonych warunkach, jest możliwe podawanie leku przez pielęgniarkę szkolną lub nauczyciela.

Wanda Pakulniewicz, kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34558 )
Array ( [docId] => 34558 )

Array ( [docId] => 34558 )