Dyrektor szkoły ma obowiązek zgłoszenia półkolonii

Data: 20-06-2014 r.

Zorganizowanie półkolonii w szkole jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia wypoczynku kuratorowi oświaty przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły musi zgłosić wypoczynek co najmniej 21 dni przed jego rozpoczęciem oraz doręczyć poprawnie wypełniony wniosek zawierający informacje o formie wypoczynku oraz programie pracy dla uczniów i dla nauczycieli.

Dyrektor szkoły może zorganizować w czasie wakacji półkolonie, które będą odbywały się na terenie szkoły. Zarówno dla niego jak i dla nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami istotne jest, że taka forma wypoczynku również musi zostać zgłoszona kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby (§ 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania – dalej rozporządzenia). W zgłoszeniu przedstawionym przez dyrektora szkoły kuratorowi należy zamieścić informacje dotyczące:

  • organizatora;
  • formy wypoczynku wraz z informacją o czasie trwania i liczną uczestników;
  • kwalifikacji pracowników pedagogicznych i kierownika wypoczynku;
  • programu zajęć, jaki przewidziano do realizacji dla uczniów i dla nauczycieli;
  • miejsca wypoczynku i opieki medycznej.

(§ 6 ust. 1 rozporządzenia).

Oprócz tego dyrektor szkoły organizujący półkolonie musi pamiętać o dołączeniu do wniosku szkicu poszczególnych pomieszczeń obiektu oraz kopii opinii komendy Państwowej Straży Pożarnej lub kopii protokołu z kontroli w zakresie spełniania wymagań przeciwpożarowych (§ 6 ust.2 pkt 2 rozporządzenia). W przypadku półkolonii, podobnie jak w trakcie trwania roku szkolnego dyrektor szkoły odpowiada bowiem za zapewnienie bezpieczeństwa dla uczestników zajęć oraz dla nauczycieli i wychowawców.

Dyrektor szkoły musi zgłosić półkolonie 21 dni przed ich rozpoczęciem

Zgodnie z rozporządzeniem dyrektora szkoły obowiązuje termin zgłoszenia wypoczynku co najmniej 21 dni przed jego rozpoczęciem. Dyrektor szkoły powinien zgłosić wypoczynek w formie elektronicznej i papierowej (§ 6 ust. 4 rozporządzenia).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35140 )
Array ( [docId] => 35140 )

Array ( [docId] => 35140 )