Opiekunowie wycieczki muszą mieć jasno wyznaczone zadania

Autor: Bożena Winczewska
Data: 20-05-2014 r.

Organizację i program wycieczki należy dostosować do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej. Zadania te należą do kierownika wycieczki wyznaczonego przez dyrektora szkoły. Aby uczestnicy wycieczki byli bezpieczni należy jasno określić zadania jej kierownika i opiekunów.

 • opracować program i harmonogram wycieczki,

 • opracować regulamin wycieczki i zapoznać z nim wszystkich uczestników,

 • zapewnić warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu oraz sprawować nadzór w tym zakresie,

 • zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnić warunki do ich przestrzegania,

 • określić zadania opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,

 • nadzorować zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

 • zorganizować transport, wyżywienie i noclegi,

 • dokonać podziału zadań wśród uczestników,

 • dysponować środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,

 • dokonać podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki.

Organizując wspólny transport dla wycieczek z dwu szkół ich kierownicy powinni zwrócić szczególną uwagę na to, czy liczba przewożonych osób (uczniów i osób dorosłych) nie przekroczy liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

Każda szkoła organizująca wycieczkę, gdy wiadomo będzie ilu uczniów weźmie udział w wycieczce, w jakim są wieku, jaki jest ich stan zdrowia i czy wśród nich są uczniowie niepełnosprawni musi ustalić liczbę opiekunów. Należy przy tym pamiętać o specyfice i warunkach, w jakich ma odbywać się wycieczka.

Wyznaczeni przez dyrektorów kierownicy wycieczki powinni określić zadania opiekunów w zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:

 • sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,

 • współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

 • nadzorowanie zadań przydzielonych uczniom,

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

Do obowiązków każdego z kierowników należeć będzie także przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dyrektorom szkół karty wycieczki, która powinna zawierać:

 • listę uczestników wycieczki,

 • imię i nazwisko kierownika oraz

 • liczbę opiekunów.

Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34891 )
Array ( [docId] => 34891 )

Array ( [docId] => 34891 )