Opiekunowie wycieczki muszą mieć jasno wyznaczone zadania

Autor: Bożena Winczewska
Data: 20-05-2014 r.

Organizację i program wycieczki należy dostosować do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej. Zadania te należą do kierownika wycieczki wyznaczonego przez dyrektora szkoły. Aby uczestnicy wycieczki byli bezpieczni należy jasno określić zadania jej kierownika i opiekunów.

 • opracować program i harmonogram wycieczki,

 • opracować regulamin wycieczki i zapoznać z nim wszystkich uczestników,

 • zapewnić warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu oraz sprawować nadzór w tym zakresie,

 • zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnić warunki do ich przestrzegania,

 • określić zadania opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,

 • nadzorować zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,

 • zorganizować transport, wyżywienie i noclegi,

 • dokonać podziału zadań wśród uczestników,

 • dysponować środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,

 • dokonać podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki.

Organizując wspólny transport dla wycieczek z dwu szkół ich kierownicy powinni zwrócić szczególną uwagę na to, czy liczba przewożonych osób (uczniów i osób dorosłych) nie przekroczy liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym.

Każda szkoła organizująca wycieczkę, gdy wiadomo będzie ilu uczniów weźmie udział w wycieczce, w jakim są wieku, jaki jest ich stan zdrowia i czy wśród nich są uczniowie niepełnosprawni musi ustalić liczbę opiekunów. Należy przy tym pamiętać o specyfice i warunkach, w jakich ma odbywać się wycieczka.

Wyznaczeni przez dyrektorów kierownicy wycieczki powinni określić zadania opiekunów w zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy:

 • sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,

 • współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,

 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,

 • nadzorowanie zadań przydzielonych uczniom,

 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

Do obowiązków każdego z kierowników należeć będzie także przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dyrektorom szkół karty wycieczki, która powinna zawierać:

 • listę uczestników wycieczki,

 • imię i nazwisko kierownika oraz

 • liczbę opiekunów.

Bożena Winczewska, kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34891 )
Array ( [docId] => 34891 )

Array ( [docId] => 34891 )