Dyrektor szkoły może sprawdzić czy uczeń jest trzeźwy

Data: 02-06-2013 r.

Dyrektor szkoły ma prawo podjąć decyzję o sprawdzeniu czy uczeń jest pod wpływem alkoholu. Badanie wykona lekarz lub policja, w niektórych szkołach prawo do badania alkomatem przewidziano również dla nauczycieli. Jeżeli dojdzie do stwierdzenia obecności alkoholu w organizmie ucznia, obowiązki dyrektora szkoły obligują do powiadomienia rodziców i policji.

Dyrektor szkoły, który otrzyma informację, że uczeń przebywający na terenie szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu, ma obowiązek podjęcia działań pozwalających potwierdzić ten fakt. Obowiązki dyrektora szkoły przewidują wezwanie policji i powiadomienie sądu rodzinnego. O sprawie powinien zostać poinformowany pedagog szkolny i wychowawca klasy. Zadaniem przewidzianym dla nauczycieli jest odizolowanie podejrzanego o nietrzeźwość od pozostałych uczniów.

Jeżeli w statut szkoły nie przewiduje prawa do badania uczniów z użyciem alkomatu (dla nauczycieli, dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego), to dyrektor szkoły wzywa lekarza lub policjanta, który stwierdzi trzeźwość ucznia.

Rodziców powiadamia dyrektor szkoły

O zajściu z udziałem ucznia należy niezwłocznie powiadomić rodziców. Robi to dyrektor szkoły, a jeżeli nie jest obecny w placówce – wicedyrektor lub wychowawca klasy. Jeżeli do spożycia alkoholu doszło na terenie szkoły, zawiadamiana jest policja.

Rodzice niepełnoletniego ucznia mają obowiązek stawienia się w placówce w celu uzgodnienia dalszych działań. Jeżeli odmówią – dyrektor szkoły decyzję o dalszym postępowaniu podejmuje w porozumieniu z lekarzem. Nietrzeźwy uczeń może być przewieziony do placówki służby zdrowia lub czekać w szkole do momentu pojawiania się policji.

Obowiązki dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły ma obowiązek współpracować przy ustalaniu przebiegu zdarzeń prowadzących do spożycia alkoholu przez nieletniego. Sprzedaż alkoholu osobie niepełnoletniej jest wykroczeniem o którym należy poinformować policję – ta podejmie działania prowadzące do ustalenia źródła (art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Jeżeli stan odurzenia alkoholowego ucznia nie był zdarzeniem incydentalnym, a dyrektor szkoły podejrzewa, że środowisko wychowania może mieć demoralizujący wpływ na ucznia – ze względu na obowiązek zapewniania bezpieczeństwa warunków życia i nauki – informuje o sytuacji sąd rodzinny (art. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29863 )
Array ( [docId] => 29863 )

Array ( [docId] => 29863 )