Dyrektor szkoły ma obowiązek reagowania na molestowanie seksualne

Data: 25-11-2013 r.

Molestowanie seksualne może dotyczyć każdego, a dyrektor szkoły ma obowiązek natychmiastowego reagowania. Obowiązki dyrektora szkoły przewidują również szkolenia dla nauczycieli i realizowanie programu profilaktyki.

Molestowanie seksualne to wszystkie nieakceptowane zachowania o charakterze seksualnym, które mają na celu poniżenie albo naruszenie godności osobistej drugiej. Ofiarą molestowania seksualnego może być zarówno uczeń jak i nauczyciel, a dyrektor szkoły nie powinien bagatelizować sygnałów wskazujących, że komukolwiek w szkole dzieje się krzywda na tle seksualnym.

Profilaktyka – szkolenia dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów

Podstawą profilaktyki, o którą winien zadbać dyrektor szkoły jest uświadomienie, że molestowanie seksualne może objawiać się w trzech wymiarach:

  • słownym – polegającym na dręczeniu psychicznym, pozwalaniu sobie na dwuznaczne propozycje czy nieprzyzwoite żarty o podtekście seksualnym,

  • fizycznym – polega na dotykaniu i wykonywaniu ruchów seksualnych,

  • psychicznym – zakłada zmuszanie do oglądania pornografii.

Kwestie te muszą być jasne zarówno dla nauczycieli, którzy mogą doświadczać molestowania seksualnego w pracy oraz dla uczniów nierzadko będących ofiarami molestowania ze strony członków rodziny lub kolegów.

Szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia profilaktyczne dla uczniów muszą w swoim programie przewidywać przekazanie informacji na temat możliwości poszukiwania wsparcia. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest natomiast udzielenie pomocy każdej osobie ze środowiska szkolnego, która poinformuje, iż jest ofiarą molestowania seksualnego.

W coraz większej liczbie polskich szkół organizuje się specjalne zajęcia wprowadzające uczniów w tematykę molestowania seksualnego. Warto, aby dyrektor szkoły zapewnił również szkolenia dla nauczycieli, którzy dowiedzą się jakie narzędzia prawne należy wykorzystać, kiedy sami staną się ofiarami.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33351 )
Array ( [docId] => 33351 )

Array ( [docId] => 33351 )