Dyrektor szkoły nie musi przeprowadzać kontroli bhp po feriach

Autor: Bożena Winczewska
Data: 20-01-2016 r.

Prowadzenie kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, należy do obowiązków dyrektora placówki. Przepisy nakazują dokonanie przeglądu co najmniej raz w roku, ale niekoniecznie po feriach.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi kontrola obiektów należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z nich musi być przeprowadzona co najmniej raz w roku. Oznacza to, że dyrektor placówki:

 
 1. może swobodnie ustalać zarówno terminy kontroli, jak i ich częstotliwość,
 2. musi zaplanować przynajmniej jedną kontrolę w roku,
 3. musi w ramach kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkolnych uwzględnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki,
 4. musi określić kierunki poprawy bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole.

Zaplanowanie i przeprowadzenie kontroli bhp wymaga:

 1. ustalenia składu komisji,
 2. określenia zakresu kontroli, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
 3. sprawdzenia wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa uczniów zagadnień,
 4. ustalenia nieprawidłowości i usterek,
 5. wyznaczenia terminów usunięcia nieprawidłowości i usterek oraz osób odpowiedzialnych za wykonanie tego zadania,
 6. ustalenia, czy wyniki kontroli nie ujawniły zagrożeń wymagających dodatkowych prac naprawczych, które mogą mieć wpływ na organizację pracy szkoły,
 7. sporządzenia protokołu z ustaleń kontroli.

Dyrektor szkoły powinien dopilnować, by protokół podpisały wszystkie osoby biorące udział w kontroli i przekazać kopię protokołu organowi prowadzącemu, który odpowiada za działalność szkoły.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Bardzo dobry matreiał. Szkolenia BHP w szkołach są bardzo potrzebne. Dzieci już od młodych lat powinny być uczone z czego można korzystać a z czego nie i jak korzystać. Proponuje wybrać dobrą firmę do takich szkoleń - http://www.inplus.lublin.pl/uslugi-bhp-i-ppoz , gdzie profesjonalnie przedstawią zasady bhp organizatorzy takich szkoleń.

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38441 )
Array ( [docId] => 38441 )