Odpowiedzialność za wypadek na nieodśnieżonym chodniku ponosi dozorca

Autor: Zofia Rudzińska
Data: 05-01-2016 r.

Zaniedbania w zakresie utrzymania porządku na terenie przedszkola lub szkoły mogą skutkować wypadkiem, za który odpowiedzialność cywilną poniesie organ prowadzący. Dyrektor przedszkola, zobligowany jest do wyciągnięcia konsekwencji, zgodnie z obowiązującym prawem, wobec osób, którym powierzył obowiązek dbania o czystość i bezpieczeństwo.

W okresie zimowym dyrektor przedszkola, jako na administrator budynku, odpowiada za odśnieżanie i posypywanie chodników na terenie placówki oraz położnych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Wykonując czynności z zakresu prawa pracy jest upoważniony do zatrudniania osób odpowiedzialnych za wykonywanie czynności porządkowych, a także do wyciągania wobec nich konsekwencji w przypadku zaniedbań.

 

W niektórych przypadkach obowiązki dyrektora przedszkola lub szkoły nie ograniczają się wyłącznie do pociągnięcia do odpowiedzialności pracownika porządkowego. Jeżeli na terenie placówki dojdzie do wypadku z udziałem dziecka pozostającego pod opieką przedszkola/szkoły, należy zbadać także czy odpowiedzialności za zdarzenie nie ponosi nauczyciel.

Kara porządkowa dla dozorcy…

Jeżeli pracownik odpowiedzialny za utrzymanie czystości i bezpieczeństwa zaniedbał lub niewłaściwie wykonał swoje obowiązki, to dyrektor przedszkola lub szkoły powinien nałożyć na niego karę porządkową z tytułu nieprzestrzegania ustalonej organizacji i porządku pracy.

Nałożenie kary porządkowej może mieć miejsce także wtedy, gdy:

  • nie doszło do wypadku, ale był on prawdopodobny,
  • wypadkowi uległa osoba trzecia (np. rodzic, przechodzień) przebywająca na terenie przedszkola/szkoły lub na chodniku usytuowanym bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Bez znaczenia pozostaje również, czy wypadek miał miejsce w czasie prowadzenia zajęć w placówce czy przed ich rozpoczęciem lub po zakończeniu.

…o ile udowodni mu się winę

Warunkiem ukarania dozorcy jest udowodnienie, że faktycznie jest on winien niewłaściwego uprzątnięcia terenu, a prawidłowe wykonanie obowiązku było możliwe. Może zdarzyć się sytuacja, w której dozorca został obciążony zbyt dużymi obowiązkami, którym nie był w stanie sprostać – wówczas odpowiedzialność za niezapewnienie bezpieczeństwa będzie spoczywała na dyrektorze przedszkola.

W sytuacji, gdy skutkiem zaniedbań dozorcy był wypadek o poważnych konsekwencjach, a wina pracownika została udowodniona, dyrektor przedszkola może także uznać przewinienie za podstawę do rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę wymaga wskazania, dlaczego dalsze zatrudnienie pracownika nie jest możliwe np. niedopełnienie obowiązków, które tym razem skutkowało wypadkiem, nie było pierwszym tego typu zaniedbaniem ze strony dozorcy.

Zofia Rudzińska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38297 )
Array ( [docId] => 38297 )