Dyżury nauczycieli należy zaplanować we wszystkich miejscach 

Data: 01-08-2013 r.

Dyżury nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych należy planować tak, aby uniknąć ich nagromadzenia w jednym dniu. Układając grafik dyżurów należy pamiętać, by rozplanować je równomiernie, sprawiedliwie i tak, by zapełnić całkowitą opiekę i bezpieczeństwo uczniom.

Miejsce pełnienia dyżuru nauczyciela nie powinno być oddalone od miejsca prowadzenia lekcji, tak by nie musiał on o po zakończonej lekcji przemieszczać się w pośpiechu na drugi koniec szkoły.

Nauczycielowi nie należy przydzielać dyżurów na kilku kolejnych przerwach, następujących po sobie. Nie będzie on miał wówczas możliwości choćby kilkuminutowego odpoczynku podczas wielu godzin pracy. Jeśli jest taka możliwość, należy uniknąć przydzielania dyżurów przed i po lekcjach nauczyciela, aby nie wydłużać jego czasu pracy.

Gotowe plany zajęć i dyżurów nauczyciele przekazują dyrektorowi szkoły, który najpierw sam je sprawdza, a następnie przedstawia radzie pedagogicznej i zasięga opinii w tej kwestii. Jeśli na tym etapie zostanie znaleziony błąd – należy go jak najszybciej poprawić. Jeśli dyrektor uwzględni wnioski nauczycieli co do zmian ich planu lekcji, zleca dokonanie modyfikacji osobom układającym rozkład. Należy uwzględniać jedynie zmiany uzasadnione poważnymi powodami.


Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29893 )
Array ( [docId] => 29893 )