Dyżury nauczycieli obowiązkowe także przed zajęciami i po nich

Data: 19-07-2013 r.

Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów - podczas ich pobytu w szkole lub poza nią, w związku z zajęciami organizowanymi przez szkołę. Opiekę nad uczniami dyrektor może powierzyć tylko pracownikom pedagogicznym. W ramach realizacji obowiązku zapewnienia opieki dyrektor musi zorganizować dyżury nauczycieli i innych pracowników.

Nauczyciele są zobowiązani do opieki nad uczniami podczas zajęć szkolnych realizowanych w budynku szkolnym i poza nim. Nie ma znaczenia, czy zajęcia są obowiązkowe, dodatkowe, czy nadobowiązkowe. Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne, umożliwia się im przebywanie w czasie przerw na świeżym powietrzu.

Wśród nauczycieli nadal dyskusyjny jest obowiązek pełnienia przez nich dyżurów w czasie nieobjętym zajęciami szkolnymi i przerwami międzylekcyjnymi. Najczęściej dotyczy to czasu przed i po zajęciach lekcyjnych, opieki na boisku szkolnym poza zajęciami WF, itp. Za taką koniecznością przemawia orzecznictwo Sądu Najwyższego, zgodnie z którym obowiązek należytego nadzoru szkoła ma również w stosunku do uczniów:

 1. którzy nie mają zajęć dodatkowych, ale przebywają na szkolnym boisku w czasie gdy placówka jest czynna,
 2. pozostających w dyspozycji nauczycieli lub administracji danej szkoły - podczas lekcji, przerw międzylekcyjnych i innych zajęć zleconych przez szkołę.

Sąd Najwyższy wypowiedział się też na temat sprawowania nadzoru przez nauczycieli biorąc pod uwagę wiek uczniów. Zgodnie z jego orzecznictwem:
 1. młodzieży starszej należy pozostawić więcej samodzielności. Obowiązek nadzoru ze strony szkoły nie ustaje jednak z chwilą osiągnięcia pełnoletniości lub zbliżania się do tego wieku. Należy również zawsze mieć na uwadze psychikę młodzieży, jej relacje ze środowiskiem i potencjalne niebezpieczeństwa rówieśniczej presji,
 2. względy wychowawcze przemawiają za założeniem, że nadzór nad młodzieżą starszą nie powinien być ciągły, gdyż młodym ludziom należy stwarzać warunki do znacznej samodzielności. Nadzór jest sprawowany nienależycie w sytuacji gdy w z góry znanych i długich odcinkach czasu, nie może on być wykonywany nawet sporadycznie.
Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 29890 )
Array ( [docId] => 29890 )

Array ( [docId] => 29890 )