Moda na e-papierosy wśród młodzieży pod lupą ministra zdrowia

Data: 23-07-2013 r.

Minister zdrowia jest zaniepokojony rosnącym rozpowszechnieniem tzw. e-papierosów, szczególnie wśród ludzi młodych, w tym wśród młodzieży szkolnej, zwłaszcza gdy stosowane w nich preparaty zawierają nikotynę. Takie stanowisko wyraził w odpowiedzi na wystąpienie generalne Rzecznika Praw Obywatelskich.

Obecnie e-papierosy i stosowane w nich roztwory występują na rynku jako przedmioty użytku na zasadach wynikających z ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, przez co są ogólnie dostępne. W toku prac nad komisyjnym projektem nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Minister Zdrowia wystąpił z inicjatywą uregulowania sytuacji tych wyrobów na rynku, ale wniosek ten nie spotkał się z aprobatą posłów.

Kierując się potrzebą zapobieżenia ryzyku zdrowotnemu oraz w celu umożliwienia racjonalnego wykorzystania e-papierosów w procesie leczenia uzależnienia od tytoniu, Ministerstwo Zdrowia obserwuje i analizuje sytuacje epidemiologiczną tego obszaru, rozważając tym samym, wprowadzenie mechanizmów prawnych szczególnie chroniących dzieci i młodzież.

 

Sytuację w tej dziedzinie może zmienić w niedalekiej przyszłości dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów, której projekt jest obecnie przedmiotem dyskusji na forum Rady Unii Europejskiej (w grupie roboczej ds. zdrowia publicznego).

Wkrótce debatę nad projektem podejmie Parlament Europejski. Projekt dyrektywy przewiduje możliwość poddania kontroli takich wyrobów, jak e-papierosy, na obszarze całej Unii Europejskiej.

W obecnym stanie prawnym korzystanie z e-papierosów przez uczniów na terenie szkoły może zostać zabronione w wewnątrzszkolnych dokumentach – statucie szkoły oraz regulaminie. Działania profilaktyczne mogą zostać wpisane do szkolnych programów wychowawczego i profilaktyki.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29891 )
Array ( [docId] => 29891 )