Procedura postępowania w razie wypadku w górach

Data: 16-07-2013 r.

Przed wyjściem w góry z grupą dzieci i młodzieży należy omówić z nimi trasę wycieczki, zasady bezpieczeństwa i sposób w jaki powinni przygotować się do wyprawy. Należy przy tym pamiętać, że pomimo znajomości i respektowania zasad bezpieczeństwa zawsze może dojść do wypadku. Wówczas niezbędna jest znajomość procedury postępowania w takiej sytuacji.

Procedura postępowania w razie wypadku w górach

Krok 1

Kierownik wycieczki zatrzymuje kolumnę i poleca opiekunom przejście z uczniami w bezpieczne miejsce i sprawowanie nad nimi opieki.

 

Krok 2

Kierownik wycieczki udziela uczniowi pierwszej pomocy. Ogranicza się ona do unieruchomienia nogi poprzez przybandażowanie jej do nogi zdrowej i ułożenia nieco wyżej nad poziomem serca, w celu osłabienia szybkości narastania obrzęku w miejscu złamania. Gdy nasili się ból rannej kończyny lub nastąpi zasinienie, należy zrezygnować z tego typu unieruchomienia.

Krok 2a

Kierownik wycieczki powiadamia odpowiednią służbę ratunkową o wypadku:

  • pogotowie ratunkowe,
  • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR), jeśli wypadek wydarzył się w górach i pogotowie ratunkowe będzie miało problem z dostaniem się do miejsca wypadku. Numer ratunkowy w górach: 601 100 300.

GOPR jest upoważnione do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego, niesienie pomocy w górach, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie. W czasie prowadzenia działalności ratowniczej i związanego z nią transportu GOPR współpracuje z publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Ucznia ze złamaną nogą ratownicy GOPR mogą przetransportować do miejsca, w którym oczekiwać będzie na niego karetka pogotowia.

Krok 3

Kierownik wycieczki przerywa wycieczkę w góry i poleca opiekunom powrót do bazy noclegowej. Grupa z zachowaniem zasad bezpieczeństwa schodzi z góry, prowadzona przez przewodnika.

Krok 4

Kierownik wycieczki jedzie z uczniem karetką do szpitala i po założeniu gipsu i otrzymaniu pisemnej informacji o urazie i udzielonych świadczeniach zdrowotnych wraca z nim do bazy noclegowej.

Krok 5

Kierownik wycieczki niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły o wypadku, podając dane dziecka i informację o jego stanie zdrowia.

Krok 6

Dyrektor szkoły zawiadamia o wypadku:

  • rodziców poszkodowanego dziecka,
  • pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • społecznego inspektora pracy,
  • organ prowadzący szkołę,
  • radę rodziców.

Krok 7

Kierownik wycieczki omawia z opiekunami okoliczności i przyczynę wypadku oraz ustala warunki niezbędne do zapewnienia uczestnikom wycieczki bezpieczeństwa przy realizacji kolejnych punktów programu. Poleca jednemu z opiekunów opiekę nad dzieckiem, które nie może uczestniczyć w pieszych wycieczkach.

Krok 8

Kierownik wycieczki powiadamia dyrektora o przyjętych ustaleniach i zmianie sposobu zorganizowania opieki. Przy zmniejszonej liczbie opiekunów przyjmuje obowiązki opiekuna.

Krok 9

Kierownik wycieczki gromadzi i przechowuje wszystkie dokumenty związane z wypadkiem: wydane przez lekarzy, sporządzone we własnym zakresie (opis zdarzenia, oświadczenia opiekunów, notatki).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29885 )
Array ( [docId] => 29885 )