Ferie w szkole – opieka i bezpieczeństwo przede wszystkim

Data: 16-12-2013 r.

Nie wszyscy uczniowie będą mieli możliwość wyjazdu w czasie ferii na narty lub korzystać z innej formy wypoczynku. Wielu z nich zostanie w swoich domach. Z propozycjami na spędzanie wolnego czasu może wyjść szkoła – organizując różne zajęcia w czasie ferie. Należy wówczas pamiętać o organizacji wystarczającej opieki nad uczniami.

W szkole, w czasie ferii dzieci i młodzież muszą być bezpieczne. Powinny być pod stałą opieką wychowawcy. Wychowawca nie powinien pozostawać w świetlicy z grupą młodszych dzieci a starszym zezwalać na zabawy na boisku szkolnym. Zapewnienie uczniom biorącym udział w wypoczynku zorganizowanym w szkole bezpiecznych warunków ułatwi opracowanie regulaminu, w którym można określić zasady postępowania.

Dzieci powinny mieć możliwość korzystania pod opieką wychowawcy z obiektów sportowych – lodowisk, basenów, kortów tenisowych i innych atrakcji udostępnianych nieodpłatnie przez władze samorządowe uczestnikom wypoczynku zimowego w ramach organizowanych przez nich akcji „Zima w mieście”. Wychowawcy powinni organizować dzieciom bezpieczne zabawy zimowe unikając miejsc, w których może im grozić niebezpieczeństwo – zjazdu z górek prowadzących prosto na jezdnię, korzystanie ze ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach, zabaw śnieżkami z ubitego, twardego śniegu itp.

Uczestnik wypoczynku powinien:
  • przestrzegać regulaminu oraz stosować się do poleceń wychowawców,
  • uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez wychowawcę grupy,
  • przestrzegać rozkładu dnia,
  • punktualnie zgłaszać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,
  • przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. zabaw na śniegu i lodzie, ruchu drogowego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  • informować wychowawcę o niebezpieczeństwach zagrażających jemu lub innym uczestnikom, informować wychowawcę o złym samopoczuciu, dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie.

Regulamin wypoczynku
powinien jasno podkreślać zakaz:
  • stosowania, używania i posiadania przez uczestników wypoczynku alkoholu, środków odurzających i wyrobów tytoniowych,
  • stosowania przemocy wobec swoich kolegów i koleżanek,
  • samowolnego korzystania z niebezpiecznych sprzętów i urządzeń.

Dzieci młodsze powinny być przyprowadzane i odbierane z zajęć przez opiekunów, a starsze posiadać zgodę rodziców na samodzielne przychodzenie na zajęcia i powrót do domu potwierdzone oświadczeniem rodziców o ponoszeniu odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo.

Bożena Winczewska
, kuratorium oświaty


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33361 )
Array ( [docId] => 33361 )