Ile dni może trwać zielona szkoła

Autor: Bożena Winczewska
Data: 13-04-2017 r.

Czy są przepisy regulujące ile dni może trwać zielona szkoła?

„Zielona szkoła” jest imprezą wyjazdową związaną z realizacją programu nauczania. W obowiązujących przepisach nie ma wskazania czasu trwania „zielonej szkoły”. Kierownik imprezy planując proponuje czas jej trwania. Zatem o czasie trwania imprezy decyduje dyrektor szkoły zatwierdzając kartę imprezy.

Różne formy krajoznawstwa i turystyki

Krajoznawstwo i turystyka szkolna może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych (§ 3 rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki). Organizowanie krajoznawstwa i turystyki odbywa się w następujących formach:

  1. wycieczki przedmiotowe - inicjowane i realizowane przez nauczycieli w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania, w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych,
  2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych,
  3. imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje,
  4. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem,
  5. imprezy wyjazdowe - związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.
Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40235 )
Array ( [docId] => 40235 )