Wycieczka samolotem a wiek uczniów

Autor: Bożena Winczewska
Data: 13-04-2017 r.

Zorganizowanie takiej wycieczki dla uczniów szkoły podstawowej jest możliwe jeśli:

 
 1. dyrektor uzna taką formę wycieczki za cenną,
 2. dyrektor zatwierdzi kartę wycieczki, która w programie będzie miała lot samolotem,
 3. rodzice uczniów wyrażą na nią zgodę.

Dostosowana do wieku ucznia

Wycieczki szkolne powinny być organizowane zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. W myśl § 5 tego rozporządzenia organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do uczniów:

 1. wieku,
 2. zainteresowań i potrzeb,
 3. stanu zdrowia,
 4. sprawności fizycznej,
 5. stopnia przygotowania,
 6. umiejętności specjalistycznych.

Karta wycieczki lub imprezy

Dyrektor przed każdą wycieczką musi zatwierdzić kartę wycieczki lub imprezy która zawiera (§ 10 ust. 1 rozporządzenia):

 1. program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę,
 2. listę uczestników,
 3. imię i nazwisko kierownika,
 4. liczbę opiekunów.

Konieczna zgoda rodziców

Udział uczniów niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych, i imprezach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (§ 8). Jeżeli dyrektor uzna, że taka forma wyjazdowa jest zgodna z potrzebami i zainteresowaniami uczniów a wiek dzieci nie jest przeszkodą,  może wyrazić zgodę na wycieczkę uczniów samolotem. Warunek jest taki, że rodzice uczniów niepełnoletnich muszą wyrazić zgodę na udział ich dzieci w takiej wycieczce.

Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40233 )
Array ( [docId] => 40233 )