Wycieczka autokarowa dla różnych szkół

Autor: Bożena Winczewska
Data: 13-04-2017 r.

Czy jednym autokarem mogą jechać w tym samym czasie dwie wycieczki z różnych szkół?

Jeśli szkoły organizują wycieczki w tym samym czasie, na tej samej trasie i porozumieją się w sprawach organizacyjnych, to nic nie stoi na przeszkodzie by dwie grupy pojechały tym samym autokarem. Każda ze szkół zobowiązana jest jednak do przygotowania własnej wycieczki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r.).

Przygotowanie wycieczki

Każdą wycieczkę należy przygotować pod względem organizacyjnym i programowym, a następnie poinformować uczestników o podjętych ustaleniach. Organizację i program wycieczki należy dostosować do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej (§ 5 rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r.). Zająć się tym musi kierownik wycieczki wyznaczony przez dyrektora każdej ze szkół.

Zadania kierownika

Kierownik wycieczki lub imprezy powinien w szczególności (§ 12 rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r.):

 1. opracować program i harmonogram wycieczki,
 2. opracować regulamin wycieczki i zapoznać z nim wszystkich uczestników,
 3. zapewnić warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu oraz sprawować nadzór w tym zakresie,
 4. zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnić warunki do ich przestrzegania,
 5. określić zadania opiekunów w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki,
 6. nadzorować zaopatrzenie uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy,
 7. zorganizować transport, wyżywienie i noclegi,
 8. dokonać podziału zadań wśród uczestników,
 9. dysponować środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
 10. dokonać podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki.

Do obowiązków każdego z kierowników należeć będzie także przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia dyrektorom szkół karty wycieczki, która powinna zawierać:

 1. listę uczestników wycieczki,
 2. imię i nazwisko kierownika oraz
 3. liczbę opiekunów.

Liczba przewożonych osób

Organizując wspólny transport dla wycieczek z dwu szkół ich kierownicy powinni zwrócić szczególną uwagę na to, czy liczba przewożonych osób (uczniów i osób dorosłych) nie przekroczy liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym (art. 63 ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym). Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym i odpowiednio oznakowanym (art. 57 ustawy z 20 czerwca 1997 r.).

Zadania opiekunów

Wyznaczeni przez dyrektorów kierownicy wycieczki powinni określić zadania opiekunów w zakresie zapewnienia opieki i bezpieczeństwa jej uczestnikom. Do obowiązków opiekuna wycieczki należy (§ 13 ust. 2 rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001 r.):

 1. sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami,
 2. współdziałanie z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki,
 3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 4. nadzorowanie zadań przydzielonych uczniom,
 5. wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika wycieczki.

Liczbę opiekunów ustalić musi każda szkoła organizująca wycieczkę, gdy wiadomo będzie ilu uczniów weźmie udział w wycieczce, w jakim są wieku, jaki jest ich stan zdrowia i czy wśród nich są uczniowie niepełnosprawni, pamiętając o specyfice i warunkach, w jakich ma odbywać się wycieczka.

Bożena Winczewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40234 )
Array ( [docId] => 40234 )

Array ( [docId] => 40234 )