Inspektor sanitarny powiadomi szkołę o niebezpiecznej chorobie ucznia

Autor: Bożena Winczewska
Data: 21-08-2014 r.

Informacja o chorobie zakaźnej ucznia musi zostać przekazana państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia lub choroby. Jeśli wystąpi zagrożenie w szkole pojawi się inspektor sanitarny.

Dyrektor, który dowie się, że u ucznia jego szkoły rozpoznano gruźlicę płuc powinien wiedzieć, że:

  • taki uczeń podlega obowiązkowo leczeniu (lekarz ma obowiązek poinformować o tym fakcie pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia niepełnoletniego),

  • gdyby lekarz stwierdził, że uczeń jest chory na gruźlicę w okresie prątkowania albo jest uzasadnione podejrzenie o prątkowanie, to musiałby on obowiązkowo podlegać hospitalizacji.

Osoby, które miały styczność z chorymi na gruźlicę płuc w okresie prątkowania podlegają nadzorowi epidemiologicznemu, badaniu klinicznemu, badaniom diagnostycznym, a także w razie potrzeby, profilaktycznemu stosowaniu leków.

Jednym z podstawowych obowiązków dyrektora jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim uczniom. Jeśli uczeń chory na gruźlicę uczęszcza do szkoły, to należy sądzić, że leczenie przyniosło pożądane efekty i uczeń nie zagraża innym uczniom. Jeśli jednak dyrektor chce się upewnić i uzyskać informację o zachorowaniu ucznia na gruźlicę płuc i podjętym leczeniu, nie powinien zwracać się do rodziców o składanie oświadczeń w sprawie choroby ani prosić o udostępnienie dokumentacji medycznej przez szpital. Powinien zorganizować prywatną rozmowę z rodzicami i delikatnie zapytać o stan zdrowia dziecka, ustalić czy ze wskazań medycznych wynikają zalecenia do pracy z uczniem w szkole oraz określić jakiej pomocy i wsparcia potrzebuje uczeń. Aby mieć pewność, że nie występuje żadne zagrożenie można również skonsultować sprawę z powiatowym inspektorem sanitarnym.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35557 )
Array ( [docId] => 35557 )