Na badania kontrolne można skierować w każdym czasie

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 20-08-2014 r.

O tym czy nauczyciel jest zdolny do pracy decyduje lekarz medycyny pracy w ramach badań okresowych lub kontrolnych. Dyrektor szkoły może skierować nauczyciela na takie badania w każdej chwili.

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Ustalenie jego zdolności do pracy na określonym stanowisku następuje w ramach badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych lub kontrolnych).

W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Nauczyciel podlegają ponadto badaniom kontrolnym, na które dyrektor może ich skierować w każdym czasie.

Lekarz dokonujący badania profilaktycznego może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika.

W razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy dyrektor rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy bez wypowiedzenia z końcem miesiąca, w którym otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35537 )
Array ( [docId] => 35537 )

Array ( [docId] => 35537 )