Instruktaż stanowiskowy – wymagane kwalifikacje prowadzącego

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 27-08-2014 r.

Przepisy nie wymagają szczególnych kwalifikacji do oszacowania ryzyka zawodowego. Jednakże poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym jest elementem instruktażu stanowiskowego, który może przeprowadzić pracodawca, jeżeli ukończył szkolenie bhp dla pracodawców.

Dyrektor szkoły ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko, a także informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Przepisy nie przewidują, aby miał on obowiązek odbyć odpowiednie przeszkolenie w celu dokonania oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego.

Przy szacowaniu ryzyka zawodowego można skorzystać z prostej metody oceny ryzyka wg Polskiej Normy PN-N-18002 ("Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego", PKN styczeń 2000).

Elementem instruktażu stanowiskowego jest zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na danych stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez dyrektora osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

W związku z tym, do prowadzenia instruktażu stanowiskowego niezbędne jest co najmniej ukończenie szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, które w swym programie zawiera "organizację i metodykę szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy". Jeżeli dyrektor spełnia te wymagania, to może samodzielnie przeprowadzić instruktaż.

Źródło:

"Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego", PKN styczeń 2000.

 

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35605 )
Array ( [docId] => 35605 )

Array ( [docId] => 35605 )