Każdy nowy nauczyciel podlega wstępnym badaniom lekarskim

Data: 31-07-2013 r.

Wstępnym badaniom lekarskim podlega każda osoba przyjmowana do pracy u danego pracodawcy. Musi ona odbyć nowe badania lekarskie na podstawie skierowania, wystawionego przez nowego pracodawcę i na jego koszt. Poznajmy wyjątek od tej zasady i zapisy jakie powinno zawierać skierowanie na badania wydane przez dyrektora.  

Obowiązek wykonania badań lekarskich przez nowo zatrudnionego pracownika dotyczy również sytuacji, gdy nauczyciel posiada aktualne zaświadczenie lekarskie z poprzedniego miejsca pracy.

Wyjątek dotyczy jedynie sytuacji, w której pracownik przyjmowany jest ponownie do pracy u danego pracodawcy:

  • na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy,
  • na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracęz tym przełożonym.

Skierowanie do lekarza medycyny pracy na badania wstępne powinno zawierać:

  • określenie stanowiska (stanowisk) pracy, na którym przyszły pracownik ma być zatrudniony,
  • informacje o występowaniu na stanowisku (stanowiskach) pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych,
  • aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29892 )
Array ( [docId] => 29892 )

Array ( [docId] => 29892 )