Koniec z niezdrową żywnością w szkołach

Data: 04-03-2015 r.

Od września 2015 r. każdy dyrektor szkoły oraz dyrektor przedszkola będzie zobowiązany do sprawowania szczególnej kontroli środków spożywczych dostępnych w sklepikach i podawanych w stołówkach. Wchodzące w życie nowości oświatowe rozszerzają zakres ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia o przepisy dotyczące żywienia w placówkach oświatowych.

Wprowadzane nowości oświatowe zakładają, że dyrektor szkoły bądź przedszkola nie wyrazi zgody na to, aby w placówce dostępne były środki spożywcze niewymienione w rozporządzeniu do wydania którego znowelizowana ustawa upoważnia ministra zdrowia. Zarówno dyrektor szkoły, jak i dyrektor przedszkola  będzie zobowiązany do przestrzegania ustawowych zasad reklamy i promocji środków spożywczych oraz spełniania wymagań w zakresie żywienia dzieci i młodzieży w ramach żywienia zbiorowego.

Dyrektor szkoły nie pozwoli na reklamę niezdrowej żywności

Nowości oświatowe zakładają, że w szkołach i przedszkolach dostępne będą mogły być wyłącznie środki spożywcze, które znajdą się na liście produktów rekomendowanych przez ministra zdrowia. Ponadto dyrektor szkoły, w której działa sklepik szkolny będzie zobowiązany do kontrolowania, czy jego najemca nie realizuje działań promocyjnych bądź reklamowych na rzecz innych niż objęte grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży (art. 52c ust. 2 ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia). Na to, czy w placówce nie mają miejsca niedozwolone działania uwagę powinien zwracać również dyrektor przedszkola korzystający z usług podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie żywienia zbiorowego.

Nowości oświatowe umożliwią natychmiastowe rozwiązanie umowy

Dzięki zmianie przepisów dyrektor szkoły oraz dyrektor przedszkola będą mieli możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy z podmiotem prowadzącym działalność żywnościowo-żywieniową bez odszkodowania (art. 52c ust. 5 ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia).

Nowości oświatowe wchodzą w życie 1 września 2015 r. do tego czasu dyrektorzy szkół i przedszkoli powinni zadbać o to, by w sklepikach i stołówkach znalazły się wyłącznie środki spożywcze przeznaczone do sprzedaży dzieciom i młodzieży.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36663 )
Array ( [docId] => 36663 )

Array ( [docId] => 36663 )