Kontrola sanepidu może skończyć się poważnymi konsekwencjami

Data: 28-02-2014 r.

Inspektor sanepidu nie może przeprowadzać kontroli podczas nieobecności w szkole dyrektora lub innej upoważnionej przez niego osoby. Decyzje pokontrolne inspektora zależą od rodzaju nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli sanepidu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor sanepidu może:

 1. nakazać usunięcie uchybień - w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, w drodze decyzji, inspektor nakazuje usunięcie nieprawidłowości w ustalonym terminie;

 2. nakazać zamknięcie szkoły - jeśli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie szkoły lub jej części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia); decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;

 3. powiadomić organ prowadzący - w razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kontrolowanej jednostki mogących mieć wpływ na stan zdrowia lub życie ludzi, inspektor sanitarny zawiadamia o nich organ prowadzący szkołę. Organ prowadzący, do którego skierowano zawiadomienie, jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, powiadomić właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o podjętych i wykonanych czynnościach;

 4. nałożyć grzywnę - w razie powtarzających się wykroczeń inspektor może nałożyć grzywnę w wysokości od 500 do 1 000 złotych. Mandat nałożony przez inspektora (zgodnie z ogólnym wzorem mandatu) jest wystawiany na konkretną osobę.

  Każda szkoła ma obowiązek prowadzenia książki kontroli sanitarnej. Inspektor wpisuje do niej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski oraz ewentualne stwierdzone naruszenia wymagań higienicznych i sanitarnych. Pod wpisem inspektora podpisuje się dyrektor szkoły. Jeśli stwierdzone przez inspektora naruszenia uzasadniają wydanie decyzji administracyjnego postępowania egzekucyjnego, sporządza on protokół kontroli. Informację o sporządzeniu protokołu zamieszcza w książce kontroli sanitarnej. Nie później niż 3 dni od daty wyznaczonego terminu powinieneś zawiadomić inspektora PIS o usunięciu stwierdzonych uchybień.


  Tagi: sanepid

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

  pobierz

  Jak oduczyć dziecko przeklinania

  pobierz

  Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  pobierz

  Reforma oświaty

  pobierz

  Polecane artykuły

  Polecamy kancelarię:

  • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

   ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

   ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

   Wyświetl wizytówkę
  • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

   ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

   Wyświetl wizytówkę
  • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

   ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

   Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

   Wyświetl wizytówkę
  • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

   ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

   ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

   ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

   ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

   ul. Słupecka 9/1, Gdynia

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria MERITUM

   ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

   Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  Array ( [docId] => 34009 )
  Array ( [docId] => 34009 )

  Array ( [docId] => 34009 )