Kontrola sanepidu może skończyć się poważnymi konsekwencjami

Data: 28-02-2014 r.

Inspektor sanepidu nie może przeprowadzać kontroli podczas nieobecności w szkole dyrektora lub innej upoważnionej przez niego osoby. Decyzje pokontrolne inspektora zależą od rodzaju nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli sanepidu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor sanepidu może:

 1. nakazać usunięcie uchybień - w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, w drodze decyzji, inspektor nakazuje usunięcie nieprawidłowości w ustalonym terminie;

 2. nakazać zamknięcie szkoły - jeśli naruszenie wymagań spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie szkoły lub jej części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia); decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;

 3. powiadomić organ prowadzący - w razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kontrolowanej jednostki mogących mieć wpływ na stan zdrowia lub życie ludzi, inspektor sanitarny zawiadamia o nich organ prowadzący szkołę. Organ prowadzący, do którego skierowano zawiadomienie, jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania, powiadomić właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o podjętych i wykonanych czynnościach;

 4. nałożyć grzywnę - w razie powtarzających się wykroczeń inspektor może nałożyć grzywnę w wysokości od 500 do 1 000 złotych. Mandat nałożony przez inspektora (zgodnie z ogólnym wzorem mandatu) jest wystawiany na konkretną osobę.

  Każda szkoła ma obowiązek prowadzenia książki kontroli sanitarnej. Inspektor wpisuje do niej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski oraz ewentualne stwierdzone naruszenia wymagań higienicznych i sanitarnych. Pod wpisem inspektora podpisuje się dyrektor szkoły. Jeśli stwierdzone przez inspektora naruszenia uzasadniają wydanie decyzji administracyjnego postępowania egzekucyjnego, sporządza on protokół kontroli. Informację o sporządzeniu protokołu zamieszcza w książce kontroli sanitarnej. Nie później niż 3 dni od daty wyznaczonego terminu powinieneś zawiadomić inspektora PIS o usunięciu stwierdzonych uchybień.


  Tagi: sanepid

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

  pobierz

  Jak oduczyć dziecko przeklinania

  pobierz

  Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

  pobierz

  Reforma oświaty

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 34009 )
  Array ( [docId] => 34009 )

  Array ( [docId] => 34009 )