Znieważenie nauczyciela jest ścigane z urzędu

Data: 05-02-2014 r.

Jeśli nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych czuje się znieważony - zaatakowany, obrażony lub zastraszany zachowaniem ucznia, rodzica lub innej osoby, powinien zgłosić sprawę dyrektorowi szkoły. Obowiązkiem dyrektora będzie poinformowanie organu prowadzącego szkołę o znieważeniu nauczyciela.

Na wójcie, burmistrzu, prezydencie, staroście i marszałku spoczywa obowiązek występowania z urzędu w obronie nauczyciela, a także dyrektora, którego prawa w jakikolwiek sposób zostaną naruszone. W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat, dyrektor może zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia - prokuratora lub policję. Ściganie o przestępstwo znieważenia funkcjonariusza publicznego następuje z urzędu, a więc organ ścigania, np. prokurator ma obowiązek wszczęcia postępowania niezwłocznie po wpłynięciu zawiadomienia i bez oczekiwania na wniosek osoby zainteresowanej.

Sytuacja jest łatwiejsza jeśli nauczyciel zna sprawcę czynu ponieważ zamieszcza się jego dane w zgłoszeniu przestępstwa. Trudniej jest, gdy sprawca nie jest znany, np. w sytuacji zniszczenia lub uszkodzenia auta nauczyciela. Jednak poszukiwanie sprawcy nie należy do dyrektora szkoły, nie prowadzi on żadnego wewnętrznego dochodzenia w tej sprawie. Dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną powinien jednak podjąć działania mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zajścia podobnych sytuacji w przyszłości.

Jeśli przewinienie dotyczy dyrektora szkoły, to on może powiadomić o nim organ prowadzący. Dyrektorzy nie powinni bać się reagowania na sytuacje znieważania nauczycieli, gdyż do jego zadań należy jedynie zgłoszenie zdarzenia odpowiedniemu organowi. Skrupuły co do konsekwencji, jakie mogą spotkać ucznia, w mojej ocenie, nie powinny mieć miejsca, gdyż uczniowie powinni ponosić konsekwencje przewinień.

Nie powinniśmy przymykać oczu na obrażanie, atakowanie czy znieważanie nauczycieli. Brak kar i konsekwencji niewłaściwych zachowań powoduje ich eskalację. Nie wolno udawać, że nic się nie stało w konkretnych sytuacjach, a później narzekać jaka straszna jest dzisiejsza młodzież, jacy agresywni i bezwzględni są uczniowie wobec nauczycieli.

Małgorzata Celuch
, nauczycielka, wicedyrektorka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33371 )
Array ( [docId] => 33371 )

Array ( [docId] => 33371 )