Korzystanie z boiska szkolnego w dobie pandemii

Autor: Jacek Miklasiński
Data: 11-05-2020 r.

Szkoły pozostają zamknięte do 24.05.20. Czy jest możliwe, aby w okresie zamknięcia szkoły mogły otwierać boisko sportowe (nie jest to boisko Orlik), Kto odpowiada za dotrzymanie reżimu sanitarnego (liczba graczy, dezynfekcja itp.)?

Odpowiedź: 

Tak. Począwszy od dnia 4 maja 2020 można pod pewnymi warunkami otwierać i udostępniać boiska szkolne - (§ 8 ust. 1 pkt. 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792).

Uzasadnienie:

Zgodnie z przywołanym przepisem przestają obowiązywać ograniczenia działalności sportowej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w grupie 93.1) i rekreacyjnej w zakresie transportu rekreacyjnego oraz wypożyczania sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0 w podklasie 93.29.Z), prowadzonej:

- na stadionach sportowych, boiskach (w tym szkolnych, wielofunkcyjnych, typu Orlik), przy wykorzystaniu infrastruktury zewnętrznej do uprawiania sportów motorowych i lotniczych, na otwartych strzelnicach, skoczniach narciarskich, otwartych torach łuczniczych, otwartych torach wrotkarskich, otwartych torach rolkowych, otwartych skateparkach, otwartych torach gokartowych oraz otwartych torach kolarskich (w tym do kolarstwa górskiego), przy czym w tych obiektach może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi. Przy korzystaniu z tych obiektów podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu:

a) weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,

b) wyłącza osobom korzystającym z obiektu możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą), z wyłączeniem obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,

c) zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy grupami korzystających;

2) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt.

Jeżeli boisko, o którym mowa w pytaniu jest w zarządzie i w nadzorze dyrektora szkoły, to ponosi on odpowiedzialność za jego stan i użytkowanie w zakresie swoich obowiązków. W mojej opinii, jeżeli dyrektor nie będzie w stanie zapewnić warunków sanitarnych, o których mowa wyżej, to nie powinien udostępnić boiska szkolnego do użytku. W zaistniałej sytuacji sugeruję konsultację z organem prowadzącym szkołę.

Zapamiętaj: 

Od 4 maja br. udostępnione zostały do użytku, pod pewnymi warunkami, obiekty z infrastruktury sportowej o charakterze otwartym takie, jak boiska szkolne i wielofunkcyjne (w tym Orliki).

 Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792).

Jacek Miklasiński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41161 )
Array ( [docId] => 41161 )