Można skierować nauczyciela na badania specjalistyczne z zakresu psychiatrii

Data: 11-08-2015 r.

W sytuacji, gdy dyrektor zauważy znamiona schorzeń psychicznych u nauczyciela, powinien niezwłocznie skierować go na profilaktyczne badanie lekarskie. Jedynie lekarz medycyny pracy może zlecić specjalistyczne badania, w tym psychiatryczne.

Mając na uwadze, że dobro dziecka jest wartością nadrzędną, w przypadku otrzymania informacji o niepokojących zachowaniach nauczyciela, które mogą sugerować schorzenie psychiczne, dyrektor powinien niezwłocznie wdrożyć odpowiednie procedury. Nauczyciela należy skierować na profilaktyczne badanie lekarskie w celu weryfikacji jego zdolności do pracy. Dyrektor może to uczynić w każdym czasie. Z tego względu skierowanie może nastąpić już na podstawie samych skarg rodziców dziecka wskazujących na dziwne zachowanie nauczyciela.

Dyrektor przedszkola ma prawo skierować nauczyciela wyłącznie do lekarza medycyny pracy. Nie jest natomiast możliwe sformułowanie w treści skierowania wiążącego zalecenia, jakie konkretnie badania należy przeprowadzić, niemniej jednak lekarz przeprowadzający badanie ma prawo poszerzyć jego zakres o specjalistyczne badania konsultacyjne bądź badania dodatkowe, w tym również psychiatryczne.

Jeżeli wskutek tak przeprowadzonego badania u nauczyciela zostanie stwierdzona niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy, wówczas dyrektor może rozwiązać z nim stosunek pracy ze skutkiem na koniec miesiąca, w którym dyrektor otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy. Rozwiązanie może również nastąpić w przypadku dwukrotnego nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie.

W przedszkolach niepublicznych

Przepisy Kodeksu pracy, które stosuje się w przedszkolach niepublicznych, nie przewidują wprost możliwości skierowania nauczyciela na badania lekarskie w każdym czasie. Niemniej jednak przyjmuje się, że w przypadku dostrzeżenia istotnej zmiany stanu zdrowia pracownika pracodawca może skierować go na badania okresowe (wyrok Sądu Najwyższego z 18 grudnia 2002 r., I PK 44/02). Skierowanie nie może jednak mieć charakteru szykany. Stwierdzenie niezdolności do pracy uprawnia dyrektora do rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia (Sąd Najwyższy w wyroku z 16 grudnia 1999 r., I PKN 469/99).

Michał Kowalski, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Jest OK.

Ocena użytkownika:
3
Zgłoś naruszenie regulaminu
data:

Jest OK.

Ocena użytkownika:
3
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37667 )
Array ( [docId] => 37667 )