Kara porządkowa za niestawienie się do pracy w okresie wakacji

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 26-07-2015 r.

Karta Nauczyciela upoważnia dyrektora szkoły do wyznaczenia dla nauczycieli zadań do wykonania w czasie wakacji. Niestawienie się nauczyciela w pracy, mimo iż dyrektor szkoły w treści zobowiązania spełnił warunki przewidziane w przepisach, uzasadnia zastosowanie wobec nauczyciela kary porządkowej na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy.

Nauczyciel ma obowiązek stawienia się w pracy w okresie wakacji, jeżeli dyrektor szkoły przewidział dla niego zadania związane z:

 • przeprowadzaniem egzaminów
 • pracami dotyczącymi zakończenia roku szkolnego i przygotowania nowego roku szkolnego
 • opracowywania szkolnego zestawu programów
 • uczestniczeniem w doskonaleniu zawodowym w określonej formie

(art. 64 ust. 2 Karta Nauczyciela)

Dyrektor szkoły nie może zaplanować dla nauczycieli żadnych innych zajęć, w szczególności opieki nad uczniami czy prowadzenia zajęć. Jeżeli zaplanowane czynności nie zajmują nauczycielowi więcej niż 7 dni, to nie może odmówić stawienia się w miejscu pracy.

Dyrektor szkoły o pracy zaplanowanej na wakacje powinien poinformować nauczyciela w takim terminie, aby ten miał fizyczną możliwość stawienia się w niej. Na ogół zadania dla nauczycieli przewidziane są na pierwsze dni lipca lub ostatnie dni sierpnia.

Za nieusprawiedliwioną nieobecność – kara porządkowa

Nieusprawiedliwione niestawienie się w pracy stanowi naruszenie porządku pracy i zgodnie z kodeksem pracy – pracodawca, w tym przypadku dyrektor szkoły – może w związku z tym nałożyć na nauczyciela karę porządkową upomnienia lub nagany (art. 108 § 1 Kodeks pracy w zw. z art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Jeżeli nauczyciel nie może stawić się w pracy w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie z usprawiedliwionych przyczyn, ma obowiązek poinformowania o tym oraz przedstawienia dokumentu potwierdzającego fakt, iż nieobecność jest usprawiedliwiona np. wypełniony przez lekarza druk L4.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37598 )
Array ( [docId] => 37598 )

Array ( [docId] => 37598 )