Kara porządkowa za niestawienie się do pracy w okresie wakacji

Kategoria: Stosunek pracy
Autor: Wysocka Marta
Data: 26-07-2015 r.

Karta Nauczyciela upoważnia dyrektora szkoły do wyznaczenia dla nauczycieli zadań do wykonania w czasie wakacji. Niestawienie się nauczyciela w pracy, mimo iż dyrektor szkoły w treści zobowiązania spełnił warunki przewidziane w przepisach, uzasadnia zastosowanie wobec nauczyciela kary porządkowej na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy.

Nauczyciel ma obowiązek stawienia się w pracy w okresie wakacji, jeżeli dyrektor szkoły przewidział dla niego zadania związane z:

 
  • przeprowadzaniem egzaminów
  • pracami dotyczącymi zakończenia roku szkolnego i przygotowania nowego roku szkolnego
  • opracowywania szkolnego zestawu programów
  • uczestniczeniem w doskonaleniu zawodowym w określonej formie

(art. 64 ust. 2 Karta Nauczyciela)

Dyrektor szkoły nie może zaplanować dla nauczycieli żadnych innych zajęć, w szczególności opieki nad uczniami czy prowadzenia zajęć. Jeżeli zaplanowane czynności nie zajmują nauczycielowi więcej niż 7 dni, to nie może odmówić stawienia się w miejscu pracy.

Dyrektor szkoły o pracy zaplanowanej na wakacje powinien poinformować nauczyciela w takim terminie, aby ten miał fizyczną możliwość stawienia się w niej. Na ogół zadania dla nauczycieli przewidziane są na pierwsze dni lipca lub ostatnie dni sierpnia.

Za nieusprawiedliwioną nieobecność – kara porządkowa

Nieusprawiedliwione niestawienie się w pracy stanowi naruszenie porządku pracy i zgodnie z kodeksem pracy – pracodawca, w tym przypadku dyrektor szkoły – może w związku z tym nałożyć na nauczyciela karę porządkową upomnienia lub nagany (art. 108 § 1 Kodeks pracy w zw. z art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Jeżeli nauczyciel nie może stawić się w pracy w wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminie z usprawiedliwionych przyczyn, ma obowiązek poinformowania o tym oraz przedstawienia dokumentu potwierdzającego fakt, iż nieobecność jest usprawiedliwiona np. wypełniony przez lekarza druk L4.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37598 )
Array ( [docId] => 37598 )