Należy zabezpieczać e-dziennik przed nieuprawnionym dostępem

Autor: Marcin Sarna
Data: 29-05-2014 r.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego dziennik lekcyjny można prowadzić w formie papierowej lub elektronicznej. Ustawa o ochronie danych osobowych mówi, że określone w niej zasady przetwarzania danych osobowych stosuje się tylko gdy szczególne przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku dzienników lekcyjnych, regulowanych rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Z rozporządzenia, które jest aktem wykonawczym do ustawy o systemie oświaty, wynika, że szkoły mogą prowadzić dzienniki lekcyjne w formie elektronicznej. Może on przy tym być prowadzony równolegle z dziennikiem papierowym lub stanowić dla niego alternatywę.

Jeżeli szkoła prowadzi dziennik wyłącznie w formie elektronicznej, konieczne jest zachowanie określonych wymogów. Przede wszystkim należy:

 • kontrolować dostęp do e-dziennika (krąg uprawnionych do zapoznania się z zawartymi w nim informacjami);
 • zabezpieczać te informacje przed dostępem osób nieuprawnionych, a także przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą.

Informacje dotyczące uczniów zawarte w e-dziennikach są danymi osobowymi. Oznacza to, że mogą być przetwarzane przez szkołę (właściwie jej dyrektora, który ma status administratora danych osobowych gromadzonych w dziennikach) jedynie w takim zakresie, w jakim pozwala im na to prawo.

Szkoła przekazując login do e-dziennika rodzicom lub prawnym opiekunom pełnoletnich uczniów nie potrzebuje mieć na to zgody tych uczniów. Wynika to z faktu, że przesłanką dopuszczalności przetwarzania w szkole zwykłych danych osobowych jest konieczność zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub konieczność wykonania określonych przez prawo zadań zrealizowanych dla dobra publicznego (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych). To dyrektor szkoły podejmuje decyzję o udostępnieniu rodzicom uczniów możliwości logowania się do systemu dziennika elektronicznego oraz tego, w jakim zakresie będą im udostępnione dane osobowe zgromadzone w tym dzienniku. Należy podkreślić, że taka decyzja musi być jednakowa wobec wszystkich rodziców oraz że nie można pobierać opłat za dostęp do e-dziennika.

Marcin Sarna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34971 )
Array ( [docId] => 34971 )

Array ( [docId] => 34971 )