Nauczyciele wychowania przedszkolnego – czy będą zmiany w Karcie Nauczyciela

Autor: Wysocka Marta
Data: 29-11-2016 r.

Aktualnie przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym odnoszą się także do  nauczycieli zatrudnionych w wymiarze niższym niż ½ etatu oraz zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych. Przepisy nie dotyczą nauczycieli punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego – czy będzie nowelizacja?

Nauczyciele punktów przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego nie podlegają pod przepisy ustawy Karta Nauczyciela dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela, uregulowanych w art. 6 i art. 75 ustawy. Wobec tych nauczycieli nie stosuje się także regulacji związanych z wymogiem niekaralności.

Katalog osób będących nauczycielami trzeba poszerzyć…

 

Zgodnie z aktualnym brzmieniem Karty Nauczyciela nauczyciele to osoby zatrudnione jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 ustawy. Przepis ten nie uwzględnia natomiast tzw. innych form wychowania przedszkolnego. W związku z tym, nauczyciele punktów przedszkolnych oraz zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego nie podlegają przepisom ustawy.

… aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom

Opisany stan prawny, zdaniem Rzecznika Praw Dziecka, zawiera lukę stanowiącą zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci – w praktyce nie ma bowiem przeszkód, aby w ww. formach wychowania przedszkolnego zatrudniać osoby karane, a także – brak podstawy prawnej, by w wszczynać wobec nich postępowanie dyscyplinarne.

Zdaniem RPO koniecznie jest podjęcie działań w celu właściwego uregulowania statusu nauczycieli zatrudnionych w innych formach wychowania przedszkolnego przez wprowadzenie stosownej zmiany w art. 1 ustawy Karta Nauczyciela.

Źródło:

Strona internetowa Rzecznika Praw Dziecka (www.brpd.gov.pl)

Opracowanie: Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39779 )
Array ( [docId] => 39779 )