Nie da się uniknąć przetwarzania danych osobowych w szkole

Autor: Marzanna Czarnocka
Data: 04-06-2014 r.

Prowadzenie w szkole działań związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga gromadzenia wielu danych, w tym danych osobowych, często wrażliwych. Bez tego niemożliwe byłoby wypełnianie jej podstawowych funkcji, także tych związanych z udzielaniem uczniom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Należy więc pamiętać o ochronie danych osobowych uczniów i pracowników.

W wielu wypadkach istnieje również konieczność wymiany informacji o uczniu pomiędzy nauczycielami i specjalistami. W kontekście ochrony danych osobowych w związku z udzielaniem w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy zatem wziąć pod uwagę:

 • kto i jakie informacje gromadzi,

 • jak wykorzystuje się informacje w procesie budowania systemowego wsparcia dla ucznia (zaangażowanych w nie może być wiele podmiotów).

Zakres danych osobowych, które mogą być gromadzone w szkole, także w związku z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, wynika również z przepisów szczegółowych m.in. rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Regulacje tego rozporządzenia są podstawą uprawnienia i obowiązku szkoły do gromadzenia określonych danych osobowych.

W dokumentach szkolnych gromadzi się takie informacje o uczniach jak:

 • imię (imiona) i nazwisko,

 • datę i miejsce urodzenia,

 • numer PESEL,

 • adres zamieszkania dziecka,

 • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów),

 • adresy zamieszkania rodziców.

Dane te zawarte są w takich dokumentach szkolnych jak:

 • księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu,

 • księga uczniów,

 • dzienniki zajęć,

 • arkusze ocen,

 • protokoły zebrań rady pedagogicznej.

Marzanna Czarnocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35012 )
Array ( [docId] => 35012 )

Array ( [docId] => 35012 )