Niebieskie karty – 3 działania dyrektora wszczynającego procedurę

Data: 14-05-2013 r.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny, w której podejrzewa się przemoc np. molestowanie seksualne odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”. Działania te nie wymagają zgody ofiary. Dyrektor szkoły jest uprawniony do wszczęcia procedury działań interwencyjnych.

Działanie 1 – wszczęcie procedury „Niebieskie karty”

Dyrektor szkoły wszczyna procedurę „Niebieskie Karty” przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta - A”. Jeśli podejrzenie molestowania seksualnego w rodzinie dotyczy dziecka:

  1. wszystkie czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego,
  2. jeżeli istnieje podejrzenie, że molestowania seksualnego wobec dziecka, dopuszczają się rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni, działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Jeżeli podejrzenie molestowania seksualnego w rodzinie dotyczy ucznia pełnoletniego:

  1. wypełnienie formularza następuje w obecności ucznia, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięty molestowaniem seksualnym,
  2. w przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z uczniem jest niemożliwe, wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A" następuje bez udziału tego ucznia.

Działanie 2 - Przekazanie formularza A

Dyrektor szkoły przekazuje formularz B pełnoletniemu uczniowi doznającemu molestowania seksualnego, po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych. W przypadku, gdy osobą doznającą molestowania jest dziecko - kartę B przekazuje dorosłemu członkowi rodziny, który nie jest sprawcą przemocy.

Działanie 3 - Przekazanie formularza B

Dyrektor szkoły przekazuje - nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury - wypełniony formularz "Niebieska Karta - A" przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego.

Dalsze działania w ramach procedury „Niebieskie Karty” ustala i koordynuje przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29854 )
Array ( [docId] => 29854 )

Array ( [docId] => 29854 )