Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ofiar agresji

Autor: Wysocka Marta
Data: 03-05-2013 r.

Udzielenie pomocy uczniowi będącemu ofiarą agresji rówieśniczej jest zadaniem dla nauczycieli i dyrektora szkoły, których ustawa o systemie oświaty zobowiązuje do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczniom. Ofiarom agresji często potrzebna jest również pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Największym wyzwaniem dla nauczycieli jest dostrzeżenie problemów ucznia w odpowiednim momencie. Dyrektor szkoły i nauczyciele odpowiadają za sprawowanie opieki nad uczniami, w tym za zapewnienie im warunków do prawidłowego rozwoju psychofizycznego (art. 39 Ustawa o systemie oświaty). Jeżeli uczeń jest ofiarą agresji lub przemocy ze strony rówieśników, oznacza to, że szkoła nie wywiązuje się właściwie z tego obowiązku.

Profilaktyka – dyrektor szkoły i nauczyciele

Dyrektor szkoły powinien zadbać, aby nauczyciele byli przygotowani do rozpoznawania zjawisk negatywnych, zagrażających bezpieczeństwu uczniów. Dyrektor ma obowiązek stworzenia dla nauczycieli warunków sprzyjających realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych oraz umożliwiać doskonalenie zawodowe (art. 33 Ustawa o systemie oświaty). Bez tego nauczyciele nie będą zdolni do rozpoznawania i reagowania na zjawiska związane z agresją uczniów oraz do udzielania pomocy jej ofiarom. Dyrektor szkoły we współpracy z radą pedagogiczną powinien opracować procedury reagowania w kryzysowych sytuacjach, a także przygotować plan działań profilaktycznych, dzięki którym agresja w szkole nie będzie miała miejsca lub będzie natychmiast dostrzegana.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ofiary agresji

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana celu rozpoznawania i zaspokajania potrzeb uczniów. Potrzeby te mogą wynikać m.in. z traumatycznych przeżyć, sytuacji kryzysowych czy zaniedbań środowiskowych (§ 2, 4 rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Za zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiada dyrektor szkoły, którego zadaniem jest powołanie zespołu oraz opracowanie planu działań wspierających. Konieczne jest nawiązanie współpracy z rodzicami ucznia, a także podjęcie odpowiednich działań wobec sprawców agresji. Nie jest wykluczone, że im również potrzebna jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Im szybciej rozpoznane zostaną problemy ucznia, tym bardziej skuteczna będzie pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która może zapobiec tragicznym konsekwencjom doświadczania agresji.

Podstawa prawna:

  • art. 33 i 39 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) ,
  • § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487).

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29850 )
Array ( [docId] => 29850 )

Array ( [docId] => 29850 )