O ubezpieczeniu NNW ucznia na szkolnej wycieczce decydują rodzice

Autor: Michał Kowalski
Data: 02-12-2015 r.

Uczeń, który wyjeżdża z nauczycielami poza teren szkoły (np. wycieczka jednodniowa, wyjście do kina czy teatru) nie musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków. Jeżeli dozna szkody w trakcie wycieczki szkolnej, wówczas odpowiedzialność odszkodowawczą poniesie organ prowadzący.

W aktualnym stanie prawnym uczniowie biorący udział w wycieczce krajowej nie muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Umowa ubezpieczenia może być zawierana wyłącznie z woli rodziców (opiekunów prawnych). Brak obowiązku nie oznacza jednak, że takie ubezpieczenie nie jest możliwe. Zawarcie umowy ubezpieczenia będzie jednak zależało od woli rodziców (opiekunów prawnych) uczniów. W razie doznania wypadku przez dziecko odpowiedzialność za powstałą szkodę będzie rozpatrywana według ogólnych zasad prawa cywilnego.

Organ prowadzący ponosi odpowiedzialność za wypadek podczas wycieczki szkolnej, ponieważ to na nim spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Gdy wskutek niezapewnienia tych warunków dojdzie do wypadku, wówczas przeciwko organowi prowadzącemu może zostać wytoczone powództwo o zapłatę odszkodowania za szkodę lub zadośćuczynienia za krzywdę.

Odpowiedzialność organu prowadzącego obejmuje również szkody wyrządzone przez uczniów, którym nie można przypisać winy z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego. W tym zakresie uwolnienie się od odpowiedzialności możliwe jest jedynie poprzez wykazanie, że szkoda powstałaby także, gdyby uczyniono zadość obowiązkowi nadzoru albo gdyby szkoda powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru.

Jeżeli winę za dane zdarzenie można przypisać dyrektorowi szkoły bądź określonemu nauczycielowi, wówczas osoby te jako pracownicy mogą być pociągnięci do odpowiedzialności materialnej przez swojego pracodawcę, czyli szkołę. W przypadku winy nieumyślnej ich odpowiedzialność ograniczy się do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli do wypadku doszło z winy umyślnej, wówczas takie ograniczenie nie obowiązuje.

Obligatoryjny jest wymóg ubezpieczania dzieci i młodzieży szkolnej od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia przy organizacji wycieczek i imprez zagranicznych.

Michał Kowalski, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38130 )
Array ( [docId] => 38130 )

Array ( [docId] => 38130 )