Nie ma obowiązku ubezpieczenia ucznia uczestniczącego w wycieczce krajowej

Data: 20-10-2015 r.

Podczas wycieczki krajowej nie ma konieczności ubezpieczania uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku, gdy uczniowi coś się stanie odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi organ prowadzący szkołę.

Odpowiedzialność ponosi organ prowadzący szkołę

Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki powinien zapewnić organ prowadzący i to on ponosi odpowiedzialność za wypadek podczas wycieczki. Jeżeli nie zapewni odpowiednich warunków i w skutek tego dojdzie do wypadku to może zostać wytoczone powództwo o zapłatę odszkodowania za szkodę lub zadośćuczynienia za krzywdę. Także odpowiedzialność za szkody uczynione przez uczniów spoczywa na organie prowadzącym szkołę, jeżeli nie można im przypisać winy z powodu wieku lub stanu psychicznego. W tym przypadku może uwolnić się od odpowiedzialności jeśli wykaże, że szkoda powstałaby także przy zapewnieniu starannego wykonywania nadzoru lub gdyby szkoda powstała przy odpowiednim obowiązku nadzoru.

 

Jeżeli winą za zdarzenie można obarczyć dyrektora lub pracownika szkoły to pracodawca ma prawo do pociągnięcia ich do odpowiedzialności materialnej. Jeżeli wina była nieumyślna może to być maksymalnie wysokość 3-miesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli do zdarzenia doprowadzono umyślnie to nie ma takiego ograniczenia.

Obowiązek ubezpieczenia NNW występuje tylko w przypadku wycieczek zagranicznych

Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków istnieje tylko w przypadku wycieczek zagranicznych. W przypadku wycieczek krajowych można zastosować takie ubezpieczenie, ale wtedy zawarcie umowy należy do rodziców.

Michał Kowalski, radca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37921 )
Array ( [docId] => 37921 )

Array ( [docId] => 37921 )