Objawy używania dopalaczy przez uczniów – wskazówki dla nauczycieli

Data: 01-06-2015 r.

Stosowanie dopalaczy dotyczy coraz większej liczby uczniów – również uczęszczających do szkół podstawowych. Problemem w szkole nie może zajmować się wyłącznie pedagog szkolny – zdolność rozpoznawania objawów jest ważna również dla nauczycieli i dyrektora szkoły.

Dopalacze to substancje psychoaktywne pochodzenia syntetycznego lub naturalnego o właściwościach zbliżonych do działania narkotyków. Oddziałują one na ośrodkowy układ nerwowy zmieniając nastrój i sposób zachowania się osoby zażywającej. To właśnie zmienione zachowanie ucznia powinno być dla nauczycieli pierwszym sygnałem wskazującym na to, że uczeń sięgnął po dopalacze. O podejrzeniu należy poinformować rodziców ucznia, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.

Rozpoznawanie objawów – sygnały dla nauczycieli

Wśród sygnałów, które dla nauczycieli powinny być niepokojące i skłaniać do skontaktowania się z pedagogiem szkolnym wymienić należy:

  • nietypowy dla ucznia przypływ energii,
  • nagłe zmiany nastroju – od euforii, przez rozdrażnienie, po smutek,
  • halucynacje wzrokowo-słuchowe,
  • agresja,
  • przekrwienie gałek ocznych,
  • wymioty,
  • utrata przytomności.

Nauczyciele i pedagog szkolny muszą pamiętać, że wymienione objawy mogą mieć również inne źródła niezwiązane z zażywaniem dopalaczy. W związku z tym o dolegliwościach ucznia należy poinformować pielęgniarkę szkolną, dyrektora szkoły i rodziców ucznia. Ucznia należy odizolować i wezwać pomoc medyczną w celu stwierdzenia w jakim stanie się on znajduje i – jeżeli zajdzie taka potrzeba – udzielenia mu pomocy medycznej.

Nauczyciele nie mają prawa przeszukiwać uczniów

Podejrzenie, że znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych nie jest dla nauczycieli podstawą do przeszukania go w celu potwierdzenia zażywania niedozwolonych środków. W takiej sytuacji nauczyciel o zajściu powiadamia dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły wzywa rodziców oraz policję uprawnioną o przeprowadzenia przeszukania  (art. 220 kodeks postępowania karnego).  

Jeżeli potwierdzi się, że uczeń zażywał środki psychoaktywne, uczeń oraz jego rodzina powinna zostać objęta wsparciem w którego zainicjowanie powinni zaangażować się dyrektor i pedagog szkolny.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37227 )
Array ( [docId] => 37227 )

Array ( [docId] => 37227 )