Przebywanie z dziećmi na świeżym powietrzu zależy od warunków pogodowych

Autor: Wysocka Marta
Data: 03-11-2015 r.

Przebywanie z dziećmi poza budynkiem przedszkola przez co najmniej 1/5 czasu spędzanego w placówce jest zaleceniem do realizacji podstawy programowej. O tym czy danego dnia dzieci będą przebywały na świeżym powietrzu decydują jednak nauczyciele oceniający warunki atmosferyczne oraz stan zdrowia dzieci.

Zalecenie, aby co najmniej 1/5 czasu w przedszkolu dzieci spędzały na zewnątrz, wynika wprost z podstawy programowej. Realizujący je nauczyciele muszą jednak każdorazowo dokonywać oceny warunków atmosferycznych oraz stanu zdrowia dzieci i na tej podstawie decydować, czy danego dnia możliwe jest opuszczenie budynku.

Przepisy nie zawierają szczegółowych wytycznych

 

Przepisy prawa oświatowego nie zawierają regulacji wskazujących, w jakich warunkach atmosferycznych zalecenie spędzania czasu na świeżym powietrzu nie będzie realizowane. Odpowiednie zasady określa się w dokumentach wewnętrznie obowiązujących, np.  w Procedurze zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkole, gdzie znajduje się zapis wskazujący, kiedy nauczyciel nie organizuje zajęć poza budynkiem (zbyt niska temperatura, burza, silny wiatr itp.). Dyrektor przedszkola powinien zadbać, aby zasady te zostały ustalone w porozumieniu z rodzicami.

Przed każdym wyjściem na świeże powietrze nauczyciele zobligowani są do ocenienia warunków pogodowych.

Przygotowanie do wyjścia z dziećmi na świeże powietrze

Dążąc do rzetelnego realizowania zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem, nauczyciele dbają o bezpieczeństwo dzieci zarówno w budynku, jak o poza nim. W związku z tym, aby nie stwarzać ryzyka przeziębienia się dzieci, przed opuszczeniem budynku przedszkola należy:

  • sprawdzić rzeczywistą temperaturę powietrza,
  • sprawdzić czy dzieci są właściwie ubrane, tak aby nie były narażone ani na wyziębienie, ani na przegrzanie,
  • zaplanować, jaki czas dzieci spędzą na świeżym powietrzu oraz uwzględnić możliwą konieczność wcześniejszego powrotu do budynku.

Po powrocie do placówki dzieci powinny mieć możliwość przebrania się w suche rzeczy oraz wypicia ciepłego napoju.

Odpowiedzialność za zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa ponosi dyrektor przedszkola, który nie powinien pozwolić na opuszczenie budynku, jeżeli w jego ocenie warunki pogodowe nie sprzyjają realizacji zajęć na świeżym powietrzu.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37972 )
Array ( [docId] => 37972 )