Portier może zapisywać kto, kiedy i w jakim celu wchodzi do szkoły

Autor: Bożena Winczewska
Data: 05-11-2015 r.

Dyrektor placówki powinien upoważnić wskazaną przez siebie osobę do rejestrowana wejść i wyjść obcych osób na teren szkoły poprzez zapisanie ich danych personalnych (imienia i nazwiska), godziny i celu pobytu. Wzmocnienie systemu kontroli osób, które aktualnie nie są uczniami bądź pracownikami szkoły, służy poprawie bezpieczeństwa w placówce, za które odpowiedzialny jest jej dyrektor.

Jeśli w szkole jest zatrudniona osoba pełniąca funkcję portiera, to do zakresu jej obowiązków powinno należeć sprawdzanie kto, kiedy i w jakim celu przebywa na terenie placówki. Stanowisko pracy portiera najczęściej znajduje się przy wejściu do budynku, a zatem jest najlepszym miejscem do prowadzenia obserwacji osób z zewnątrz oraz ich ewidencji w przeznaczonym do tego zeszycie.

 

Osoby postronne, w tym także rodzice (lub opiekunowie) uczniów, nie powinni swobodnie poruszać się po budynku. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać jej pracy, a zatem niedopuszczalne jest np. zaglądanie do sal lekcyjnych podczas prowadzenia zajęć, wywoływanie nauczycieli w celu przeprowadzenia z nim rozmowy, czy wchodzenie do stołówki szkolnej. Ci, którzy odbierają dziecko ze szkoły, powinni oczekiwać na nie w wyznaczonym i ustalonym z rodzicami miejscu.

Wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem uczniów w szkole należy określić w jej statucie, a zwłaszcza:

  • warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo,
  • zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Dyrektor szkoły, który ponosi odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych warunków nauki i pracy, powinien zobowiązać:

  • wszystkich nauczycieli do stałego nadzoru nad uczniami w czasie zajęć i podczas przerw,
  • wychowawców klas (w szkole podstawowej i gimnazjum) do przeprowadzenia zajęć z uczniami na temat bezpiecznego zachowania się w kontakcie z osobami obcymi,
  • wszystkich pracowników do właściwego reagowania na obecność osób obcych na terenie szkoły, zgodnie z przyjętymi ustaleniami.
Bożena Winczewska, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37986 )
Array ( [docId] => 37986 )