Organizacja próbnej ewakuacji w szkole

Data: 24-09-2013 r.

Dyrektor szkoły musi pamiętać o tym, aby do końca listopada przeprowadzić w szkole próbną ewakuacji dla uczniów i dla nauczycieli. Obowiązki dyrektora szkoły reguluje rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Dyrektor szkoły pełni rolę zarządcy budynku szkolnego i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów oraz pozostałych osób przebywających na jej terenie, dlatego to do jego obowiązków należy przeprowadzenie tzw. treningu ewakuacyjnego w ciągu trzech miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego. Coroczne zorganizowanie próbnej ewakuacji szkoły wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły, na terenie której stale przebywa więcej 50 osób (§ 17. ust. 2 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Organizacja treningu ewakuacyjnego – obowiązki dyrektora szkoły

Zanim w szkole odbędzie się próbna ewakuacja dla uczniów i dla nauczycieli, dyrektor szkoły powinien poinformować komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Zgłoszenie musi wpłynąć do komendy najpóźniej 7 dni przed terminem zaplanowanego terminu.

Dyrektor szkoły musi uwzględnić również konieczność odpowiedniego przygotowania szkoły do ewakuacji. Ze względu na bezpieczeństwo w szkole zabrania się blokowania wyjść ewakuacyjnych, zastawianie drogi ewakuacyjnej czy użytkowania ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem (§ 4 ust. 1 pkt 14-16 rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów).

Dyrektor szkoły nie powinien odwlekać terminu próbnej ewakuacji

Jeżeli szkoła po wakacjach została przygotowana w odpowiedni sposób, to dyrektor szkoły nie powinien odkładać treningu ewakuacyjnego na koniec listopada. Nie jest on w stanie przewiedzieć, kiedy w szkole może wystąpić rzeczywiste zagrożenie bezpieczeństwa, dlatego poznanie zasad ewakuacji jest ważne dla uczniów i nauczycieli już od pierwszych dni września. W szczególności dotyczy to uczniów klas pierwszych, którzy nie znają jeszcze całej infrastruktury placówki i wcześniej nie uczestniczyli w ewakuacji przeprowadzanej na jej terenie.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29904 )
Array ( [docId] => 29904 )

Array ( [docId] => 29904 )