Podczas dowozu do szkoły należy zapewnić uczniom właściwą opiekę

Data: 29-08-2013 r.

Żeby nie było wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności podczas dowozu do i ze szkoły, gmina ma obowiązek uchwalić regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie tego dojazdu. Dyrektor szkoły może wnioskować o opracowanie takiego regulaminu, jeżeli gmina go wcześniej nie przygotowała.

W autobusie szkolnym opiekuje się dziećmi jedna osoba dorosła, która odpowiada za ich bezpieczeństwo. Dzieci na czas przejazdu ubezpieczone są w ramach ubezpieczenia w szkole. Jeżeli w czasie przewozu dzieci zdarzy się wypadek, dyrektor szkoły, nie ponosi odpowiedzialności.

Dyrektor szkoły musi dopilnować by w regulaminie określono kogo powinien powiadomić kierowca autobusu kiedy po ucznia nie zgłosi się opiekun (dyrektora szkoły i gminę). Gmina powinna zapewnić opiekę, np. oddelegowując pracownika gminy. Dyrektor szkoły może ustalić z gminą, że w takich przypadkach wydeleguje innego opiekuna. W żadnym wypadku kierowca nie może prowadzić autobusu i jednocześnie czuwać nad bezpieczeństwem dzieci.

Sposoby na usprawnienie organizacji transportu

Dzieci, które od początku roku szkolnego nie będą miały zapewnionego dowozu i opieki w drodze do szkoły narażone są na niebezpieczeństwa ruchu drogowego. Dyrektor szkoły może przyspieszyć realizację ustawowego obowiązku gminy poprzez:

  • przesyłanie do urzędu gminy listę dzieci, którym przysługuje bezpłatny transport,
  • wskazanie nauczycieli, którzy opiekować się będą dziećmi w czasie przewozu.

Środki na wynagrodzenie dla nauczycieli przekaże do szkoły gmina, która zobowiązana jest zapewnić opiekę w czasie przewozu dzieci.

Zasady zapewnienia opieki podczas dowozu uczniów

Opiekun nadzoruje uczniów w autobusie, w czasie wsiadania i wysiadania oraz tuż po jego zatrzymaniu na przystanku, w tym podczas przechodzenia uczniów przez jezdnię. Dlatego tak ważne jest aby dyrektor szkoły i opiekunowie znali i przestrzegali procedurę opieki podczas dowozu dzieci.

Krok 1.

Zanim autobus ruszy opiekun zajmuje miejsce przy drzwiach.

Krok 2.

Podczas każdego przejazdu opiekun sprawdza stan liczbowy dzieci według listy.

Krok 3.

Za każdym razem gdy autobus zatrzyma się na przystanku opiekun wysiada pierwszy i wyprowadza wysiadających uczniów.

Krok 4.

Jeśli jest taka potrzeba opiekun przeprowadza uczniów na drugą stronę ulicy. Od tego momentu odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29901 )
Array ( [docId] => 29901 )