Po wycieczce ucznia odbierają rodzice

Data: 30-05-2013 r.

Dyrektor szkoły i nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów przebywających pod ich nadzorem. W przypadku wycieczki szkolnej nadzór jest sprawowany do momentu odbioru ucznia przez rodziców – jeżeli uczeń ma sam opuścić miejsce zakończenia wycieczki – dla nauczycieli konieczne jest otrzymanie pisemnej zgody.

Ustawa o systemie oświaty nakłada obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, którzy znajdują się na terenie szkoły oraz w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (art. 39 ust. 1 ustawa o systemie oświaty). Za zapewnienie bezpiecznych warunków odpowiada dyrektor szkoły, sprawowanie bezpośredniej opieki jest przewidziane dla nauczycieli. O ile nie dla nauczycieli nie stanowi wątpliwości opieki nad uczniami podczas lekcji, o tyle wątpliwości pojawiają się po zakończeniu wycieczki szkolnej.

Uczniów odbierają rodzice

 

Dyrektor szkoły powinien przypomnieć kierownikowi wycieczki, że uczniowie opuszczają miejsce, w którym jest ona rozwiązywana wyłącznie pod opieką rodziców. Jeżeli rodzice wyrażają zgodę na samodzielne oddalenie się dziecka – dla nauczycieli niezbędne jest otrzymanie pisemnego wyrażenia zgody. Informację o sposobie odbioru uczniów należy ustalić przed rozpoczęciem wycieczki – rodzice muszą wiedzieć, że jeżeli nie dostarczą dla nauczycieli oświadczenia, będą zobowiązani do tego, by osobiście stawić się po dziecko w wyznaczonym miejscu.

Kierownika wycieczki wyznacza dyrektor szkoły

Wszystkie informacje na temat organizowanego wyjazdu posiada kierownik wycieczki, którego wyznacza dyrektor szkoły. Kierownik odpowiada m.in. za poinformowanie rodziców o czasie i miejscu odbioru dziecka po zakończeniu wycieczki oraz za telefoniczne powiadomienie o ewentualnej zmianie miejsca lub czasu zakończenia. W celu uniknięcia niepożądanych zdarzeń z tym związanych, dla nauczycieli uczestniczących w wyjeździe ważne powinno być również określenie procedury postępowania w sytuacji, gdy rodzice nie zgłoszą się po ucznia.

Dyrektor szkoły może ukarać za niedopełnienie obowiązków

Ustawa o systemie oświaty jasno wskazuje na obowiązek zapewnienia uczniom opieki podczas zajęć organizowanych przez szkołę, a do takich zalicza się wycieczka szkolna. Dyrektor szkoły będzie miał prawo do wyznaczenia kar dla nauczycieli, którzy zgodzą się, by uczeń sam opuścił miejsce zakończenia wycieczki lub był odebrany przez rodziców innego dziecka i nie posiada pisemnego oświadczenia rodziców zgadzających się na takie postępowanie.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29861 )
Array ( [docId] => 29861 )