O liczbie opiekunów podczas wyjścia na basen decyduje dyrektor

Data: 16-05-2013 r.

Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć na basenie odpowiadają nie tylko ratownicy z pływalni, ale również opiekunowie ze szkoły. Ustaloną liczbę opiekunów na zajęciach poza szkołą należy zapisać w statucie szkoły.

Za bezpieczeństwo dzieci przebywających na pływalni odpowiadają:

 
 • opiekunowie, którym opiekę nad nimi powierzył dyrektor szkoły;
 • instruktor lub inna uprawniona osoba, jeżeli dzieci tworzą grupę zorganizowaną i ćwiczą w wodzie pod jej kierunkiem;
 • ratownicy, mający obowiązek stałej obserwacji osób kąpiących się.

Ustalenia dotyczące opieki należy zapisać w statucie

Przepisy nie wyznaczają stałej liczby opiekunów przy organizacji zajęć poza szkołą. Ustalenia w tym zakresie powinny być szczegółowo określone w statucie szkoły.

O liczbie opiekunów i sposobie sprawowania opieki nad dziećmi powinien zadecydować dyrektor szkoły odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

6 kryteriów przy określaniu liczby opiekunów

Określając liczbę opiekunów oraz sposób sprawowania opieki nad dziećmi powinien uwzględniać następujące kryteria:

 1. wiek dzieci,
 2. ich stopień rozwoju psychofizycznego,
 3. stan zdrowia,
 4. ewentualna niepełnosprawność dzieci,
 5. specyfika zajęć,
 6. warunki, w jakich będą się one odbywać.

Za nadzór w wodzie odpowiadają ratownicy

Korzystanie z pływalni może odbywać się w grupach zorganizowanych lub indywidualnie. Przez grupę zorganizowaną rozumie się zespół osób uprawiających ćwiczenia ruchowe w wodzie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby. Jeżeli uczniowie tworzą grupę zorganizowaną i ćwiczą w wodzie pod kierunkiem uprawnionej osoby, to są pod nadzorem wszystkich osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo:

 • w wodzie − osoby prowadzącej z nimi zajęcia i ratowników,
 • na pływalni − opiekunów szkoły

Bożena Winczewska, kuratorium oświaty


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29855 )
Array ( [docId] => 29855 )