Popołudniowa zabawa na boisku a odpowiedzialność dyrektora szkoły

Data: 21-04-2015 r.

W obowiązki dyrektora szkoły wpisuje się zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę. Dyrektor szkoły nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów korzystających z obiektów szkoły po godzinach pracy placówki. Jako administrator powinien jednak określić zasady korzystania z tych obiektów w odpowiednich regulaminach.

Administratorem szkoły oraz znajdujących się przy niej obiektów jest dyrektor szkoły, który ma prawo umożliwić korzystanie z nich również po zakończeniu pracy szkoły w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy. W tym czasie dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób korzystających, ale spoczywa na nim obowiązek  opracowania regulaminu, który w sposób szczegółowy określi zasady korzystania z tych obiektów. Regulamin musi być przestrzegany zarówno w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, jak i po godzinach pracy – w czasie wolnym dla nauczycieli i dyrektora szkoły.

Bezpieczeństwo uczniów – obowiązki dyrektora szkoły

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole wpisuje się w podstawowe obowiązki dyrektora szkoły określone w §2 rozporządzenia sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dyrektor szkoły jest zatem zobligowany do takiego zorganizowania pracy szkoły, aby w czasie zajęć uczniowie nie korzystali z obiektów bez nadzoru. W czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych pozostają oni pod nadzorem nauczycieli je prowadzących, natomiast na czas przerw wyznaczane są dyżury dla nauczycieli (§14rozporządzenia sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów nie spoczywa na dyrektorze po zakończeniu pracy placówki – wówczas za bezpieczeństwo to odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.

Dyrektor szkoły musi przygotować regulamin korzystania z obiektów

Obiekty znajdujące się na terenie szkoły i będące pod administracją dyrektora szkoły mogą być udostępniane po zakończeniu pracy szkoły. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do opracowania regulaminu korzystania z tych obiektów. Konieczne jest, aby w regulaminie wyraźnie zaznaczyć, iż dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo po zakończeniu zajęć organizowanych przez szkołę. Regulamin powinien być dostępny nie tylko dla uczniów i dla nauczycieli, ale również osób niezwiązanych ze szkołą.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37022 )
Array ( [docId] => 37022 )