Woźna również może ponieść odpowiedzialność za wypadek dziecka

Data: 06-10-2015 r.

Woźna pełniąca rolę dodatkowego opiekuna w czasie spaceru odpowiada za bezpieczeństwo dzieci w zakresie wynikającym z ustalonych dla niej obowiązków i zadań, które powinny zostać zawarte w statucie. Może ponieść odpowiedzialność za wypadek, jeśli z jej winy powstało zagrożenie.

Za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole odpowiada przede wszystkim dyrektor i nauczyciele, którym dyrektor powierzył opiekę nad oddziałem.

Dyrektor przedszkola powinien zadbać o to, by wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu były określone w jego statucie. Z jego zapisów powinno wynikać:

  • w jaki sposób należy sprawować opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem,

  •    jakie zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole mają do wykonania nauczyciele i inni pracownicy placówki.

Bezpośrednią odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponosi zawsze nauczyciel zobowiązany do kierowania się w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych troską o zdrowie dzieci oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem.

Woźna może być zobowiązana do udziału w dłuższych spacerach lub wyjściach poza teren przedszkola i współpracy z nauczycielką grupy w organizowaniu opieki. Obowiązki związane ze sprawowaniem dodatkowej opieki nad dziećmi podczas spacerów i czuwaniem nad ich bezpieczeństwem powinny być jasno określone w zakresie zadań ustalonych dla stanowiska woźnej.  

W przedszkolach niepublicznych

Statut przedszkola niepublicznego również powinien określać wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci.

Bożena Winczewska, Specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37857 )
Array ( [docId] => 37857 )

Array ( [docId] => 37857 )